Janković: Vučić je – takozvani predsednik

18 Aug 2017

Dva uslova za saradnju: ne sarađivati s Vučićem i iste vrednosti

Predsednik Pokreta slobodnih gra?ana Saša Jankovi? je rekao da “apsolutno” ne priznaje Aleksandra Vu?i?a za predsednika Srbije i da je on za njega “takozvani predsednik”.

Dodao je da pitanje Ustava nije suština stvari u Srbiji i da o njemu ne može da raspravlja “?ovek koji nije izabran na fer i demokratskim izborima”.

“Pravno niko nije pobio rezultate izbora jer naš pravni sistem ne funkcioniše na osnovu prava. Mi nemamo nezavisno sudstvo, mi nemamo policiju koja radi po zakonu, a ne po nalogu vo?e”, rekao je Jankovi? gostuju?i na N1.

Jankovi? je rekao da je “pozivom na lažni dijalog Vu?i? uvukao sve koji u?u u to – u prevaru, legitimaciju laži”.

Komentarišu?i taj poziv, Jankovi? kaže da Vu?i? “ima 100 odsto vlasti, da je sve institucije porušio, da vladavina prava ne postoji, i da sada kada treba da uradi nešto na šta se  o?igledno obavezao, poziva gra?ane i opoziciju”.

“Kada je Vu?i? imao dijalog sa opozicijom poslednjih pet godina?”, upitao je.

Lider Pokreta slobodnih gra?ana Saša Jankovi? kaže da je DS napravio ogromnu, trostruku grešku jer je rešio da Vu?i?u, “nenadležnom organu, koji nije izabran na fer i demokratskim izborima” pošalje predlog za promenu Ustava.

On je rekao da Pokret slobodnih gra?ana ne želi da ima ništa ni sa kim ko ima nešto s Aleksandrom Vu?i?em, pa tako ni sa Demokratskom strankom i njenim liderom Draganom Šutanovcem koji ?e predlog za promenu Ustava poslati, izme?u ostalih i predsedniku države.

Kaže da Pokret slobodnih gra?ana, kad je u pitanju saradnja s drugim strankama, ima dva uslova – ne sara?ivati s Vu?i?em i slagati se kad su u pitanju vrednosti.

“Nikakve veze nema predsednik, sve i da je legitimno izabran, sa predlogom Ustava i zašto to dati onom ko nije u proceduralnoj liniji, sem ukoliko ne želite da im kažete – ako zatreba, oko promene Ustava, tu smo”, navodi lider PSG.

“Naš Ustav nije savršen, ali ako bi se poštovalo to što u njemu piše, naš bi život izgledao sasvim druga?ije”, naglasio je Jankovi?.

On je naglasio da drugi, vrednosni uslov za saradnju, DS apsolutno ispunjava, da su “podudarni”, ali i da su ovim potezom u PSG pokazali da ne žele da vode politiku kakva se vodila poslednjih 20 godina.

Jankovi? je rekao da je za PSG regionalna stabilnost klju?na i da to zna?i – što ja?a Hrvatska ja?a Srbija, što stabilnija BiH i Makedonija, stabilnija i Srbija. Dodao je da je pokazao da nema problem s tim da ode u Poto?are, da bi sutra išao u Vukovar, ali i u Jasenovac da ukaže poštu žrtvama.

Govore?i o odnosu prema Rusiji, Jankovi? je istakao da je za Pokret Srbija deo politi?kog, ekonomskog, istorijskog i kulturnog evropskog prostora. “Svaka ?ast Rusiji, ona nam nije neprijatelj. Ali naš interes je Srbija, a Srbiju vidimo u Evropi”.

Upitan o partnerima za eventualnu koaliciju, kaže: “Uopšte ne mora da se prave koalicije, ne kažem da ne?emo”. Ipak, naveo je da razgovara sa Vukom Jeremi?em, ali ne i sa liderom Dveri Boškom Obradovi?em.

“Boško Obradovi? i Dveri ne ispunjavaju drugi, vrednosni uslov… Oni smatraju, ako se ne varam, da je Rusija postojbina Srbije, okre?u se Rusiji, i ne prihvataju sva ljudska prava”, rekao je.

Otkrio je i da je s Radulovi?em u prethodnom periodu nekoliko puta razgovarao i dodao da mu je on  postavljao tre?i uslov – da tu ne bude DS. Istakao je da ako se krene tako, svako ?e i?i za sebe i protiv sebe za izbore, jer zna, na primer, s kim ne bi hteo Boris Tadi? itd.

Na pitanje da li o?ekuje da ?e pre?i cenzus bez DS, kaže da nisu ušli politiku da bi prelazili cenzus. Niko u pokretu nije ušao u politiku da bi bio deo neke institucije, uradi?emo ovo zato što mislimo da  promenimo na?in na koji se politika u Srbiji vodi, kaže. “Ako ne možemo to da uradimo, ne?emo u?estvovati u tome, ako ne možemo ovakvi kakvi jesmo da pre?emo cenzus, ne treba da ga pre?emo”.

Jankovi? je rekao i da je DS doprinela njegovim rezultatima na proteklim, predsedni?kim izborima. Ocenjuje da se tako?e može postaviti pitanje da li je ona time povratila deo poverenja svojih nekadašnjih glasa?a. “Da li politika treba da se zasniva na tome usluga za uslugu, na ra?un gra?ana“, upitao je. Kaže da je jako zahvalan DS, ali da ne misli da nekom nešto duguje.

Dragan Šutanovac je za jesen najavio uli?ne proteste protiv vlasti, prvi u Nišu. Jankovi? je rekao da ?e Pokret u?estvovati na njima.

“Verujem da se bez koriš?enja prava na okupljanje, a to je osnovno ljudsko pravo, ne može srušiti Aleksandar Vu?i?. Mi moramo biti spremni da pobedimno AV na izborima i to za 10 posto razlike da bi možda došli u situaciju da s sva?amo oko jedan posto zbog kra?e, kao u vreme Miloševi?a. I kad ga pobedimo, mi moramo biti spremni da tu pobedu odbranimo, koriš?enjem prava na okupljenjem. Ne kao što Vu?i?eva propaganda kaže nasiljem i nasilnim protestima, gra?ani imaju pravo da se okupe kad god ho?e na javnom mestu i iskažu svoje politi?ke stavove. Da, mora?emo to da radimo” zaklju?io je Jankovi?.

(N1/Autonomija/foto: Beta)

Podelite ovu stranicu!