Janković: Umesto državnih, dobili smo stranačke medije

20 May 2016

Na delu je ne samo tabloidizacija medija, države, društva, nego i nas samih

Zamenik zaštitnika gra?ana Miloš Jankovi? upozorio je danas na veliki broj napada i pritisaka na novinare, kao što se to trenutno dešava na Radio-televiziji Vojvodine, i rekao kako je na delu ne samo tabloidizacija medija, države, društva, nego i nas samih.

“U prethodnom periodu doneta su tri veoma važna zakona u sferi medija, ali su mediji i dalje pod uticajem sprege politike i kapitala. O?ekivali smo da ?e biti bolje rešenje ukoliko država iza?e iz vlasništva medija, me?utim umesto državnih, dobili smo strana?ke medije”, rekao je Jankovi?.

Gra?anke i gra?ani Novog Sada danas su u prostorijama Medija centra Vojvodine na okruglom stolu „Nezavisne institucije bliže gra?anima“ imali priliku da se upoznaju sa radom tri nezavisne institucije – Zaštitnik gra?ana, Poverenik za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti – i sa njihovim predstavnicima razgovaraju o mehanizmima zaštite svojih prava.

Zamenica Poverenika za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti Stanojla Mandi? rekla je kako je trenutno stanje i opšti utisak u sferi njihovog rada dobar, ali da gra?ani još uvek strahuju da samoinicijativno istražuju i preispituju institucije.

“Gra?ani su i dalje naj?eš?i tražioci usluga Poverenika, pored medija, ali ono što nije dobro u ovom trenutku je to da su ove mogu?nosti po?eli da koriste i organi vlasti jedni prema drugima. Tako?e, i dalje je velik procenat ?utanja institucija, ali je ipak pozitivno to što se broj odgovora na zahteve za pristup informacijama od javnog zna?aja pove?ava”, rekla je Mandi?.

Ona je tako?e naglasila da veliki sporni ugovori, kao što su Fijat, Er Srbija i Beograd na vodi, i dalje bude najve?e interesovanje javnosti, dok konkretno iz Novog Sada pristiže vrlo mali broj žalbi. Kako kaže, najsvežija pristigla žalba je u vezi sa nepoznanicama oko troškova Exit festivala.

Viša savetnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Emila Spasojevi? rekla je da je potrebno unaprediti svest o tome šta je diskriminacija, što je kod nas vrlo teško, i podsetila prisutne na veoma važan slu?aj iz Novog Sada protiv kompanije Mekdonalds zbog sumnje da obezbe?enje ovog restorana brze hrane u julu 2012. godine nije dozvolilo jednoj Novosa?anki da sa njom u restoran u?e i troje dece romske nacionalnosti.

Uloge nezavisnih organa su još uvek nerazumljive gra?anima, dodao je na to Miloš Jankovi?, a njihove aktivnosti i dalje nailaze na negativan stav.

“Ono što je zaista problemati?no je da Skupština Srbije još nije našla za shodno da razmotri godišnji izveštaj zaštitnika gra?ana, gde se svi detaljno mogu uveriti u rad ovog organa i videti na šta se sve gra?ani žale, te se uveriti u postignute rezultate”, objasnio je on i dodao da vlast samo pri?a o reformama, me?utim nikakvih rezultata tih reformi nema.

Ovaj okrugli sto, otvoren za sve gra?ane zainteresovane da se upoznaju sa radom nezavisnih institucija, organizovale su Gra?anske inicijative i Centar za razvoj demokratskog društva „Europolis“, koji ?e u budu?em periodu biti kontakt ta?ka za gra?ane i gra?anke Novog Sada ka trima pomenutim nezavisnim institucijama.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!