Janković sam odlučio da putuje u Oslo

10 Dec 2010

Janković je odlučio da otputuje u Oslo pošto je shvatio da apel ministru spoljnih poslova da se preispita odluka o neprisustvu ceremoniji nije bio prihvaćen.

Zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? saopštio je danas da je odlu?io da otputuje u Oslo na uru?ivanje Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liju Sjabou kad je shvatio da ministar spoljnih poslova Vuk Jeremi? nije prihvatio da preispita odluku o neprisustvu predstavnika Srbije toj ceremoniji.

“Kao nezavisni državni organ nadležan da se stara o zaštiti i unapre?enju ljudskih prava, Jankovi? je odlu?io da otputuje u Oslo pošto je shvatio da apel ministru spoljnih poslova da se preispita odluka o neprisustvu ceremoniji nije bio prihva?en. Jankovi? je sa Jeremi?em razgovarao u sredu, 8. decembra, a odluku doneo dan kasnije odnosno ju?e”, kaže se u saopštenju Kancelarije zaštitnika gra?ana.

Jankovi? je podsetio da konstantno insistira na nezavisnosti Zaštitnika gra?ana od prvog dana izbora na tu dužnost i da “može samo da žali zbog neta?nih interpretacija o tome kako je, i na ?iju odluku, došlo do njegovog puta u Oslo”.

“Pošto put više nije bilo mogu?e organizovati redovnim saobra?ajem, Jankovi?u je u poslednjem momentu ponu?en avion Vlade Srbije kao i logisti?ka pomo? ambasade u Norveškoj. Tako?e, zamoljen je da na skupu prenese li?ne izraze poštovanja predsednika
Vlade, što je sve sa zadovoljstvom prihvatio”, kaže se u saopštenju.

Zaštitnik gra?ana isti?e da je odlu?io da prisustvuje ceremoniji koju organizuje norveška Nobelova fondacija jer je široko prihva?eno da ljudska prava nadilaze svaku politiku, a posebno jer je ovogodišnji laureat obi?an gra?anin, a ne državnik ili politi?ar.

“Zaštitnik gra?ana je, prema Ustavu Srbije, jedan od najviših državnih organa, samostalan i nezavisan od izvršne i drugih vlasti, a Zakon o Zaštitniku gra?ana propisuje da niko nema pravo da uti?e na njegov rad i postupanje”, podse?a se u saopštenju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!