Janković: Sabiranje u oslobodilačku kolonu

13 Jul 2017

"Neoradikalska vlast će morati još malo da se peče na neizvesnosti"

Lider Pokreta slobodnih gra?ana (PSG) Saša Jankovi? ocenio je da ?e svaki model, bilo jedna, dve ili više kolona opozicije koje se “sabiraju u jednu oslobodila?ku pre ili posle izbora”, biti uspešan ako je iskren i principijelan.

“Suština je bitna i ljudi ?e je osetiti. Neoradikalska vlast ?e morati još malo da se pe?e na neizvesnosti, jer ovaj režim opstaje ne tako što nešto gradi, ve? tako što u za?etku uništava sve što drugi pokušavaju da izgrade. U tome je jedino do sada bio uspešan”, konstatovao je Jankovi? u autorskom tekstu za NIN.

Jankovi? je istakao da su dva strateška cilja PSG što brža smena “nedemokratske, nepodnošljive vlasti, na ?elu sa Aleksandrom Vu?i?em” i ja?anje Pokreta radi uspešnog i trajnog ostvarenja njegovih Statutom zacrtanih vrednosti i ciljeva.

“Drugi cilj Pokret ne?e žrtvovati da bi se zadovoljio samo prvim. U ?emu bi bila svrha smene Vu?i?a ako to nije izgradnja i zaštita vrednosti koje njegova vlast gazi, a zbog kojih je Pokret i nastao”, naveo je Jankovi?.

On je naglasio da PSG zbog toga nastavlja sa otvaranjem kancelarija širom Srbije, saradnjom sa drugim organizacijama koje su se pridružile Pokretu i u?vrš?ivanjem svoje ideološke, programske i kadrovske osnove.

“Ne može niko o?ekivati od Pokreta da smenjuje Vu?i?a da bi neko na vlast doveo stare d(r)ugove i ponavljao iste greške. Iskusni politi?ari treba da na?u snage da pobede sebe i pomognu novoj politi?koj generaciji da ispravi greške koje su oni napravili, ali ne smeju pomisliti da mogu i da treba sami da ih ispravljaju”, zaklju?io je Jankovi?.

(FoNet)

Podelite ovu stranicu!