Janković: Sa Vučićem pregovori samo o mirnoj predaji vlasti

03 Sep 2017

"Niko od nas ne može da zamisli Aleksandra Vučića kako kaže 'izgubio sam izbore, vidimo se u nekom drugom filmu'"

U slu?aju usvajanja predloženog Zakona o BIA, Srbija više ne?e imati nacionalnu bezbednost, ve? ?e se vratiti na koncept državne bezbednosti i kreiranja “pretorijanske garde”, koja “održava na vlasti jednu stranku”, ocenio je predsednik Pokreta slobodnih gra?ana (PSG) Saša Jankovi?.

On je FoNetu izjavio da bi “svaki stru?an direktor Agencije bežao od situacije da sama Agencija utvr?uje bezbednosnu politiku, bezbednosne prioritete, strategiju i da za to opredeljuje resurse”.

Agencija to ne bi trebalo da radi, to je posao nekih drugih organa, to je deo bezbednosne politike zemlje, u koju moraju da budu uklju?ena ministarstva spoljnjih i unutrašnjih poslova, civilni sektor i neke druge institucije i instituti, objasnio je Jankovi?.

Kako sagovornik u seriji intervjua “Evropa bez rukavica”, on je predvideo da bi predložene zakonske promene otežale kontrolu, jer “ne bi bilo mogu?e uporediti legitimitet odluka BIA sa odlukama drugih nadležnih organa, pošto bi Agencija sama sebi propisivala i zadatke i resurse i na?in izvršavanja aktivnosti”.

Pozivaju?i se na Monteskjea, koji je u “Duhu zakona” pisao o bolestima društva, Jankovi? je ukazao da je jedna bolest kada se zakoni ne primenjuju, a druga, neizle?iva, kada se zakonima unose pogubna rešenja.

“Ovo je taj slu?aj, koji formalizuje pogubna rešenja za nacionalnu bezbednost”, tvrdi Jankovi?, koji se boji “da ?emo, posle ovoga, morati da resetujemo ceo sistem bezbednosti”.

On je, uz ogradu da o tome postoje još nepotvr?ene informacije, pomenuo i da je napravljen jedan sporazum o saradnji izme?u vojske i policije, ne navode?i izvore svojih saznanja, ali je ocenio da je, “ukoliko je to ta?no i ukoliko policija stavlja svoje resurse na raspolaganje Vojsci Srbije, to strašno”.

Prema re?ima Jankovi?a, misije vojske i policije drasti?no se razlikuju, jer se vojska bavi neprijateljima od kojih brani Srbiju, a policija se bavi gra?anima Srbije, koji nekad odu sa druge strane zakona, ali joj nisu neprijatelji.

Ako se te dve organizacije spoje u jednu i pomešaju resurse, “jedna jedina posledica nastaje – gra?ani postaju neprijatelji”, predo?io je Jankovi? i upozorio da “bi, u tom slu?aju, naš sistem bezbednosti postao najve?a pretnja svojim gra?anima”.

Na pitanje zašto se umešao u sukob funkcionera SNS u Subotici, Jankovi? je uzvratio da nije re? o internom sukobu i da je potpuno svejedno ko je žrtva, jer se radi o nasilni?kom, mafijaškom ponašanju i re?niku nosilaca javne funkcije.

“I to nije izuzetak, upravo je to prava slika vlasti u Srbiji”, ocenio je Jankovi? i precizirao da su unutarstrana?ki i li?ni odnosi u SNS potpuno nebitni i da on i ne zna ko je Vladimir Polovina, ali “zna da gradona?elnik jednog grada ne sme da se ponaša mafijaški i da policija ne sme da zadržava žrtvu, ma ko to bio, ve? mora da sprovodi zakon”.

U odgovoru na pitanje da li je svestan da je, posle raskida PSG sa DS, lider SNS mogao da otvori šampanjac, Jankovi? kaže da ne misli da je tako.

“Mi nismo politi?ki kalkulisali da li je ta odluka za nas dobra ili loša. To je bilo pitanje principa i poštovanja dogovorenog, a to je da nema ni posredne, ni neposredne saradnje sa Vu?i?em, uz slaganje oko poštovanja demokratskih vrednosti”, precizirao je Jankovi?.

U odgovoru na pitanje da li prekid saradnje sa DS kona?an, on kaže da ne želi da se bavi partikularnim odnosima PSG i pojedina?nih partija i napominje da su “stvari postavljene principijelno”.

“Onaj ko smatra da je korisno o bilo kojoj temi sara?ivati sa Vu?i?em, ne može sara?ivati sa Pokretom”, izri?it je Jankovi?, ali dopušta jednu iznimku.

“Samo jednu temu izuzimamo. Kada do?e momenat, pregovara?emo, odnosno ima?emo dijalog sa Vu?i?em o mirnoj predaji vlasti, zato što niko od nas ne može da zamisli Aleksandra Vu?i?a kako kaže ‘izgubio sam izbore, vidimo se u nekom drugom filmu'”, uveren je Jankovi?.

On se boji “da ?emo morati da doživimo taj momenat, kada razgovaramo kako da Aleksandar Vu?i? ne zapali Srbiju, kao šahista koji želi da poruši sve figure kada vidi da gubi partiju”, što ?e biti “obaveza najvišeg ranga”.

Govore?i o beogradskim izborima, saradnji sa Vukom Jeremi?em i nastupu opozicije, Jankovi? je napomenuo da je “pri?a o kolonama i zajedni?kom ili odvojenom nastupu opozicije nametnuta manipulacija vlasti”.

On misli da je za uspeh na izborima u Beogradu i “smenu ove štetne i nepodnošljive vlasti bitno da nijedan glas gra?ana ne bude izgubljen i da se svi zajedno borimo za izborne uslove”.

Prema re?ima Jankovi?a, važno je i postarati se da grupacije, koje možda ne mogu da pre?u cenzus, a ispunjavaju dva uslova – vrednosni i nesaradnje sa Vu?i?em – ne ostanu ispod cenzusa, kako ti glasovi ne bi bili izgubljeni.

“Druga stvar je da se unapred obavežemo, a stav našeg Predsedništva o tome ve? postoji, da ?emo onog me?u nama kome gra?ani daju najviše poverenja, prihvatiti da daje ton politike za budu?nost. Dakle, ne moramo biti u formalnim koalicijama, ali ako neko ima ve?i legitimitet, ve?u podršku me?u gra?anima, treba da ga podržimo u politi?kom radu, kako bi smenili ovu vlast”, poru?io je Jankovi?.

“Ako bi svi to dogovorili”, rekao je Jankovi?, “mogli bismo, ne samo da smenimo Vu?i?a, ve? bismo i gra?anima omogu?ili da izaberu da li im se više svi?a pristup Pokreta ili Vuka Jeremi?a ili DS ili koga god”.

On isti?e da može da sara?uje postizborno i sa DS ili bilo kojom drugom strankom, ukoliko ne sara?uje sa Vu?i?em i ako se kre?e u demokratskim vrednosnim okvirima.

Na pitanje o bojkotu izbora, ako ne bude fer i demokratskih uslova izborne trke, Jankovi? je odgovorio da bi to “bio razlog da Vu?i? otvori šampanjac” i da opozicija mora da se bori za izborne uslove.

Upitan o scenariju da paraleno sa beogradskim izborima bude raspisan i referendum o Ustavu, Jankovi? upozorava da bi to bila vrhunska manipulacija, jer je Vu?i?u jasno da sa “Vesi?em i Malijem ne može da ostvari rezultat, pa mu je potrebno da nametne neku sasvim drugu pri?u, kako bi interese dva miliona ljudi podredio nekom drugom pitanju”.

Povodom spekulacija u vezi sa eventualnim u?eš?em Dragana ?ilasa na izborima u Beogradu, Jankovi? kaže da je sa ?ilasom razgovarao i da su u kontaktu, na isti na?in na koji je u kontaktu i sa brojnim drugim ljudima na javnoj sceni.

“Koliko ja znam, on razmišlja o tome da li ?e se uklju?iti u politi?ki proces”, rekao je Jankovi? i poru?io da je, kao “partner u ozdravljenju države i društva Srbije”, dobrodošao “svako ko je autenti?no, iskreno, protiv na?ina na koji Vu?i? upropaš?ava Srbiju i ko deli vrednosti PSG usmerene na izgradnju vladavine prava, demokratskih institucija, jednakosti pred zakonom, evropske budu?nosti Srbije i fer izbora”.

A da li je ?ilas takav, to “zavisi od njega i na?ina na koji ?e se ponašati, ako odlu?i da se vrati u politiku”, rekao je Jankovi? i naglasio da ?ilasu “ništa nije nudio, jer nije re? o politi?koj pijaci” i da se on ne bavi politi?kom trgovinom.

“Pri?ali smo o tome kakva su ?ija razmišljanja, kakva su naša razmišljanja, šta ho?emo. Ono što mogu da kažem je da je on rekao da razmišlja šta da radi. Kada bude znao, pretpostavljam da ?emo imati elelemente za dalju pri?u”, zaklju?io je Jankovi?.

(FoNet)

Podelite ovu stranicu!