Janković: Opozicija sam svakome ko sebe pomeša sa državom

02 Nov 2016

Savamala je paradigma pogrešnog puta ka napretku

Zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? izjavio je da posao ombudsmana radi na na?in utvr?en Ustavom Srbije i da je opozicija svakome ko sebe pomeša sa državom, a vlast sa neograni?enom mo?i.

“Ustavom utvr?en posao Zaštitinika gra?ana jeste kontrola rada organa vlasti – ne opozicije, medija ili gra?ana (?ak ni kada grubo krše zakon), ve? vlasti”, rekao je Jankovi? u interjvuu za Danas.

On je napomenuo da svoj posao radi i na na?in kako ga rade u državama s neuporedivo ve?om tradicijom institucije ombudsmana.

“U najširem smislu, opozicija sam svakome ko sebe pomeša sa državom, a vlast sa neograni?enom mo?i”, rekao je Jankovi? odgovaraju?i na pitanje zašto mnogi u njemu, kao predstavniku nezavisne institucije vide glavnu politi?ku snagu, a ne u strankama opozicije.

On je ocenio da vlast one koji se pozivaju na zakone, pravila, institucionalna red, ustav i zakonsku podelu nadležnosti, jednakost svih pred zakonom, poštovanje demokratske procedure – proglašava opozicijom.

“Da je samo to u pitanju, sa malo edukacije lako bi taj problem rešavali. Me?utim, ovde je suština nešto drugo: ono što radi moja institucija, i još neke, sama vlast proglašava za opoziciono delovanje”, i to ?ini svesno, rekao je Jankovi?.

Upitan kako vidi slu?aj “fantomskog” rušenja u beogradskoj Savamali, posle šest meseci od kada se desio, Jankovi? je odgovorio: “Kao paradigmu pogrešnog puta ka napretku. Preko le?a pravne države, sigurnosti gra?ana, integriteta institucija, poverenja, istine, zdravog razuma”.

“Vlast u Srbiji trebala bi da je dovoljno snažna da prizna svima o?iglednu grešku, ispravi je i bez tereta krene dalje. Svaki dan je sve teže da se to uradi”, rekao je ombudsman.

Na pitanje kada ?e objaviti, ako odlu?i da iskoristi svoje ustavno pravo i kandiduje se za predsednika države, Jankovi? je odgovorio: “Ako i kada i odlu?im. Toliko puta sam to ve? rekao”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!