Janković: Čuvajte zaštitnika građana, ja sam svoju misiju završio

06 Feb 2017

"Čuvajte zaštitnika građana, trebaće vam"

“?uvajte zaštitnika gra?ana, ja sam svoju misiju ovde završio”, rekao je zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? na ve?erašnjem prijemu povodom 10 godina postojanja te institucije.

Beogradski dnevni list Danas ranije je najavio da ?e Jankovi? u utorak formalno podneti ostavku i krenuti u kampanju za predsedni?ke izbore.

Jankovi? je obra?anje na skupu u Palati Srbija po?eo pozivom svojim saradnicima, na ?elu sa zamenikom Milošem Jankovi?em, da stanu pored njega i re?enicom: “Ovo je zaštitnik gra?ana, ništa nisam radio sam”.

Prema njegovim re?ima, institucija ombudsmana po?ela je da radi u trenutku kada je bilo teško izgovoriti i njeno ime, a kamoli znati ?emu ona služi.

“Srbija danas ima instituciju zaštitnika gra?ana i ta institucija ?uva dostojanstvo gra?ana. ?uvajte zaštitnika gra?ana, treba?e vam”, rekao je Jankovi?.

Prijemu nisu prisustvovali predstavnici vlade i drugi državni zvani?nici. Prisustvovali su predstavnici nezavisnih institucija, me?unarodnih organizacija i parlamentarne opozicije.

Obeležavanju 10. godine postojanja ove insitucije prisustvovali su poverenik za zaštitu informacija Rodoljub Šabi?, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Jankovi?, ambasadori SAD Kajl Skot i Nema?ke Aksel Ditman, šef misije UNHCR-a Hans Šoder, predsednici skupštinskih Odbora za ljudska i manjinska prava i Odbora za evropske integracije Meho Omerovi? i Marinika Tepi?,  i lideri opozicionih partija Boris Tadi?, ?edomir Jovanovi?, Dragan Šutanovac, Zoran Živkovi? i Boško Obradovi? i poslanik Žarko Kora?.

Rodoljub Šabi? podsetio je da je ombudsman svoj rad po?eo iz prostorija koje, kako je naveo, nisu bile dostojne ni samoposluge, a kamoli zaštitnika gra?ana.

Deset godina kasnije, ovo je respektabilna institucija, ocenio je Šabi? i dodao da je institucija rasla u komunikaciji sa gra?anima.

“Nije tajna da Saša Jankovi? u krajnje dogledno vreme više ne?e vršiti tu funkciju, ali koliko god njegov doprinos uspostavljanju te institucije bio doslovno ogroman i važan, ?ak i kada Saša ne bude tu, mi ?emo imati instituciju i neko ?e, bogami, morati ozbiljno da se potrudi pa da njeno postojanje i egzistenciju dovede u pitanje”, kazao je Šabi?.

Pravobraniteljica Hrvatske Lora Vidovi? istakla je veoma dobru saradnju sa Jankovi?em, posebno u oblasti manjinskih prava i migrantskoj krizi. Izrazila je nadu da ?e se ta saradnja nastaviti u budu?nosti.

Zamenik ombudsmana Miloš Jankovi?, koji je misiju ove institucije opisao stihovima grupe Ekatarina Velika: “Ovo je zemlja za nas, ovo je zemlja za sve naše ljude, ovo je ku?a za nas, ovo je ku?a za svu našu decu”.

Saša Jankovi? zakletvu je položio 23. juna 2007. godine, a na funkciju je reizabran u avgustu 2012. godine.

Ombudsman je od po?etka rada institucije imao 120.000 obra?anja i 40.000 formalnih pritužbi gra?ana. Od po?etnih 1.000 pritužbi u 2008. godini u 2016. taj broj bio šest puta ve?i. Upu?eno je oko 4.000 preporuka organima vlasti, kako bi otklonili uo?ene nedostatke u postupanju sa gra?anima, a više od 80 odsto njih je sprovedeno.

U duplo više slu?ajeva preporuka nije bila neophodna, jer je odmah po pokretanju postupka kontrole organ vlasti sam ispravljao problem. Pedesetak propisa promenjeno je na na inicijativu Zaštitnika gra?ana, dok je neka veoma štetna zakonska rešenja Ustavni sud odstranio po predlogu Zaštitnika gradana iz pravnog poretka.

Drugi petogodišnji mandat Saše Jankovi?a isti?e 4. avgusta.

(Tekst i foto: Beta) 

Podelite ovu stranicu!