Janko Veselinović: Zastava i igara

21 Sep 2016

Nova vojvođanska vlast koja je mandat žarko želela i koja se za njega uporno, pa i nesportski borila, simbolički je tako „pobola zastavu“ u konačno osvojenu teritoriju

Ima tome mesec dana zove me prijatelj iz Vukovara, ina?e jedan od visokih funkcionera srpske manjine u Hrvatskoj. Eto u Novom Sadu je i kaže da razlog posete nije ni biznis ni plezir nego – muka, pa ako mogu na kafu… Sednemo i ?ovek kaže da u?estvuje u pripremi hitno zakazanog sastanka srpskog premijera Vu?i?a i Kolinde, predsednice Hrvatske u Dalju, te da mu za tu priliku treba državna zastava Srbije.

Kaže malo je vremena, službenici nisu uspeli da se sna?u, on ne bi da ispadne skandal te je došao da zastavu li?no nabavi.

Ali ne lezi vraže! Obišao je ve? nekoliko radnji, prvenstveno „Službeni glasnik“ Srbije, ali svi ga tamo gledaju belo i upu?uju ga ili na auto put za Beograd ili kod Kineza. Kaže u Hrvatskoj se državna obeležja, pa i zastava kupuju u „Službenom glasniku“ jer oni vode ra?una o dimenzijama i svemu onome što je propisima predvi?eno. ?itava nauka o zastavama ima i zove se veksilologija!

Srpske zastave je našao u kineskom tržnom centru, me?u klompama i šorcevima, ali kaže ?ini mu se da su od lošeg materijala, da su dimenzije problemati?ne i da je u me?uvremenu proverio i utvrdio da to nisu zastave koje se isti?u za službene potrebe. Vreme curi jer je sutra neradni dan, a visoki gosti dolaze. I ne?u ovde govoriti kako smo rešili problem. Ali ono što je bilo sasvim jasno i u šta sam se uverio je da su glavni distributeri srpskih znamenja kineske prodavnice i nahereni pultovi sa šubarama i navija?kim šalovima uz auto put.

Utisak u vezi s ovom epizodom – da kod nas pri?a o zastavi iza?e ili na tragediju ili na komediju – samo je potvr?en prethodnih dana tokom šarade oko  vojvo?anske zastave. Od silnih prioriteta, egzistencijalnih pitanja i nasušnih potreba gra?ana pokrajine, nova vlast se prihvatila da reši – problem zastave! Od svega što im objektivno treba, Vojvo?ani su dobili još jednu zastavu tj. „komplet simbola“ – pa pored zvani?nog grba i zastave, imaju i tradicionalni grb i zastavu.

Nova vojvo?anska vlast koja je mandat žarko želela i koja se za njega uporno, (pa i nesportski) borila, simboli?ki je tako „pobola zastavu“ u kona?no osvojenu teritoriju. Ovim potezom pokazala je da Vojvodinu razume kao plen a politiku kao beskrajnu, jalovu tlapnju. Svaka škola u Vojvodini, makar bez toaleta ima?e još jednu zastavu! Domari ?e ovih dana imati posao da naprave još jedno postolje i da nabave jarbole. Umesto da poprave prozore pentra?e se da na?u mesto za još jednu zastavu.

Pokazala je tako nova vlast da ne razume ni moderna politika a ni simboliku zastave. Zastava jeste snažan simbol. Ali ona okuplja i ujedinjuje. Civilizovani ljudi poštuju i tu?u a primitivci i za onu pod kojom stoje kažu da je krpa. Ipak, u ne?emu su ovi naši „novi, napredni tradicionalisti“ nenadmašni – u drevnoj igri „hleba i igara“

Latinski panem et circenses, doslovno prevedeno „hleba i cirkusa“, popularna metafora za metode kojima vlast obezbe?uje podršku stanovništva tako što prividno zadovoljava njegove kratkoro?ne interese i nevažne potrebe, da bi mu skrenula pažnju s daleko važnijih problema važila je u Rimu po?etkom 2. veka. Izraz poti?e od satiri?ke pesme rimskog pesnika Juvenapa koji govori o rimskom vladaru koji gra?anima deli  besplat hleb i podiže interesovanje za gladijatore, da bi kod njih stvorio apatiju o drugim javnim stvarima, odnosno dopustio  vladarima i njihovim klikama birokratizaciju i samovolju.

Nove zastave nisu ništa drugo nego zamena za hleb koji su besplatno delili rimski vladari. Naši gra?ani besplatan hleb mogu dobiti samo u kontejnerima, ako im,  kako slikovito kaže Ivan Medenica, „poklopac kontejnera ne prese?e ki?mu“. Umesto hleba gra?anima Vojvodine nudi se još jedna zastava, a igre su svakodnevno na  upodobljenom RTV-u, PINK-u, raznim Košavama i sl. Televizijski ekrani su zamenili gladijatorske arene, a hleb su zamenile zastave i poneki sendvi?, istina samo pred izbore.

Sad se setih i izložbe pre dve godine u okviru nau?nog skupa o srpsko – hrvatskim odnosima u Golubi?u Obrova?kom kada je jedan od autora izložio zastave i na njima ljudske likove. Svi ti ljudski likovi na zastavama  bili su okrenuti naglava?ke. Orlovi mogu da lete i na gore i na dole i da se kljunom brane i napadaju. Ljudi su, po Darvinu, nastali tako što su se ispravili  trebali bi da hodaju pravo. Naši vladari posadili su ih na glavu, kao na zastavama s pomenute izložbe. Pred o?ima su im nepla?eni ra?uni, deca koja su otišla ili se spremaju da pobegnu iz Srbije, dugovi, lekovi koje ne mogu da kupe, nepravda, laži…  Tek jak vetar može da podigne te zastave i da se ljudi isprave.

Autor je Janko Veselinovi? predsednik Pokreta za PREOKRET

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!