JANKO VESELINOVIĆ: EXIT u zemlji diktature

07 Jul 2016

2000-te i danas

Od 7-10. jula bi?e održan ovogodišnji EXIT festival koji ?e na Petrovaradinsku tvr?avu (ponovo) dovesti neke od najve?ih muzi?kih zvezda današnjice. Hiljade mladih iz celog sveta do?i ?e u Novi Sad da se zabave – i to je lepo…

Zavoleli smo EXIT. Dobro, oni koji ga nisu baš zavoleli makar su se navikli na njega. On je „naš“ kao ajvar, rakija i Novak ?okovi?. ?ak i oni koji su obe?avali da ?e ga ukinuti po dolasku na vlast mirno kohabitiraju sa njim iako im muzika sa Exita dopire do bazena i hacijendi što su ih podigli na obroncima Fruške gore. Ne smeta EXIT više onima koji su govorili da iza njega stoji Zapad, koji se namerio da sruši Miloševi?a, Šešelja i družinu.

Verovatno da devedeset posto ljudi u Srbiji na pitanje „ŠTA je EXIT?“ ume da odgovori – „Exit je muzi?ki festival koji se svake godine održava na Petrovaradinskoj tvr?avi u Novom Sadu“. Tako?e bi verovatno znali da, pored umetni?ke/muzi?ke dimenzije festivala, pomenu i turisti?ku i ekonomsku. To je isto lepo. Ali nije SVE.

EXIT je nastao kao društveno-kulturni pa i politi?ki PROJEKAT. Prvi (odnosno nulti) EXIT održan je 2000-te godine i bez preterivanja dobrim svojim delom bio zapravo politi?ka kampanja usmerena ka rušenju režima Slobodana Miloševi?a. Tokom 100 dana koliko su trajali besplatni koncerti, tribine, performansi, predstave i žurke, mladi su ohrabrivani da se suprotstave nedemokratskom režimu i podsticani da se uklju?e u politi?ke procese. Prvi EXIT se završio velikom žurkom pod nazivom „Izborno mesto br 1“ dva dana pred izbore na kojima je Miloševi? izgubio vlast. Politi?ka dimenzija festivala (bila) je nesporna. Da li je i danas tako? Da li se na EXIT-u samo igra i peva ili se postavljaju pitanja, promišljaju odgovori, skre?e pažnja na društvene probleme? Gde se dede angažovana umetnost? Da li je EXIT izgubio dimenziju na kojoj je nastajao ili je mladima danas sve potaman pa im ne treba EXIT kao izlaz iz politi?kog mraka nego samo lajt zabava i puko veselje?

Na sajtu festivala ovako piše „Naša misija je da iniciramo pozitivne društvene promene i ubrzamo evoluciju ljudske svesti koriste?i kreativne industrije, vrhunske globalne umetni?ke, obrazovne i humanitarne doga?aje, kao put za prenošenje poruke ljubavi i slobode ?itavoj planeti. A sve ovo u cilju ispunjenja naše VIZIJE – ?ove?anstva i Zemlje u harmoniji, kako na lokalnom i regionalnom, tako i na globalnom nivou.

Fino je što ideja o društveno angažovanoj ulozi festivala postoji makar deklarativno i makar razvodnjena kao citirana re?enica sa sajta. Ipak, prethodna re?enica može da se tuma?i i ovako – ne možemo kritikovati ovdašnju vlast, s obzirom da je ruka te vlasti na budžetskoj slavini s koje se i sami napajamo, pa ?emo radije pri?ati o „?ove?anstvu“ „?itavoj planeti“ i „Zemlji“ ili manje više – ni o ?emu

Dok je izvorni EXIT nastao iz pokušaja da (politi?ki) osvesti mlade i „otvori im o?i“ za ono što se oko njih dešava, moderni EXIT više funkcioniše po principu – ajd’ se zatvorimo na tvr?avu, žmurimo i pravimo se da se oko nas ništa loše ne dešava, ta tri dana. To je legitimno, kao što je legitimno ose?ati žal za onim EXIT-om koji je bio više od muzi?kog festivala.

A razlikuje li se Srbija zbog i protiv koje je EXIT nastao od Srbije danas? Da li se Miloševi?eva, Šešeljeva, Nikoli?eva i Vu?i?eva Srbija razlikuje od današnje Vu?i?eve, Nikoli?eve, Šešeljeve i Da?i?eve Srbije. Hm. Pa to su i isti ljudi. Samo njega nema. Ali ima bede, straha, urušavanja institucija, paravojnih strana?kih formacija, sa i bez fantomki. Ima nevi?ene medijske cenzure, ima otpuštanja novinara, gašenja slobodnih medija. Ima kra?e izbora. Ima kupovine glasova i prekrajanja izborne volje. Ima Vo?e koji je zamenio sve institucije i za kojega kažu da mu nije bio ravan ni Miloševi?. Zamenio je i Skupštinu i sudsku i izvršnu vlast. Postoji samo jedan ?ovek koji odlu?uje o svemu. A Zapad, a vlade zemalja iz kojih dolaze muzi?ari da sviraju na Tvr?avi? Nismo deca, sve dok je Sloba igrao po njihovom taktu bio im je dobar. A kad nije igrao nastao je EXIT. Tako ?e biti i sa Vo?om. Da li želimo da se pomirimo sa tim ili možemo da nešto u?inimo sami?

EXIT bi mogao da bude prilika za preispitivanje ali – imamo li pravo od EXIT-a da tražimo da menja Srbiju? Imamo li pravo da to tražimo od menadžmenta EXIT-a, koji funkcioniše kao i svako drugo preduze?e? Da li je danas mogu? PREOKRET? Da li misija EXIT-a „ da inicira pozitivne društvene promene i ubrzava evoluciju ljudske svesti koriste?i kreativne industrije…“ to dozvoljava?

Ja mislim – DA! EXIT ne treba da bude samo kombinacija muzi?ke kutije i zlatne koke nego mesto na kom se igra, peva, svira ali i misli i menja svet… Na bolje… U suprotnom, ako se svede samo na puko veselje – može i da promeni ime. Pa nek se ne zove Exit nego npr „Cool“ – festival za one kojima je sve potaman! Onda bi mogao Premijer da ga sve?ano otvori, daleko bilo i božemeoprosti.

*Autor je predsednik PREOKRET-a

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!