JANKO BALJAK: Moj tekst koji „Politika“ nije objavila

24 Feb 2017

Tražili su da ga „ublažim i smirim“ a ubrzo su me obavestili da ne mogu da ga objave jer „ne objavljuju tekstove koji se odnose na izbornu kampanju“ (!)

Pre nekoliko dana dobio sam poziv iz uredništva „Politike“ da zapo?nemo saradnju. Molili su me da za njih po?nem da pišem jednu kolumnu mese?no. Pitao sam ih da li su, naro?ito posle raskida s Petri?i?em sigurni da sam baš ja taj s kojim žele da „šire krug autora“? Da, rekli su.

Dobio sam uverenja da imam punu slobodu u izboru tema i da ?ekaju moj prvi tekst.

Napisao sam tekst i poslao.

Tražili su da ga „ublažim i smirim“ a ubrzo su me obavestili da ne mogu da ga objave jer „ne objavljuju tekstove koji se odnose na izbornu kampanju“ (!).

Valjda se zato zovu „Politika“ jer se ne bave politikom?

Svejedno, bio je to po?etak i kraj „jednog lepog prijateljstva“.

U nastavku evo teksta koji nisu objavili:

U AVIONU S LUJEM XIV

Avion koji je nazvan Srbija 2017 u Vu?i?evom predizbornom predsedni?kom spotu i u kome osim njega putuje i stotinak mladih urednih i lepo isfriziranih strana?kih botova, naravno nije Srbija u kojoj živimo. U ovoj zemlji osim Vu?i?a i njegovih partijskih podanika na svim nivoima, koji se bore za mrvice plena, žive i babe i dede koje se odavno više ne voze avionima. U svakom avionu na svetu osim ovoga voze se i ?elavi, ružni i debeli i uvek ima i nesnosne male dece koja narušavaju tišinu i harmoniju. Ali kasting u kome dominiraju lepuškasti mladi ljudi koje kao strana?ku dekoraciju ?esto sre?emo na skupovima Srpske narodne stranke, sasvim je primeren vo?inoj percepciji da zahvaljuju?i njemu živimo u najboljem od svih svetova.

I nije previše bitno što je spot plagijat i što je ovu istu ideju sposobna izraelska agencija ve? naplatila klijentima u Slova?koj i Ukrajini. U društvu užasno kratkog pam?enja ni kra?a ni laž više nemaju nikakvu težinu. Politi?arima na vlasti potpuno je dozvoljeno da se bez posledica „negativno dokazuju“ kako su to devedesetih voleli da kažu junaci mog dokumentarca „Vidimo se u ?itulji“. Potrebno je samo jednu laž zameniti drugom, još ve?om i praviti se kao se ništa nije desilo. Zar Vu?i? nije ljuto i vrlo agresivno više puta u poslednjih godinu dana rekao da mu „ne pada na pamet i da nije lud da se kandiduje“? Pa ko je onda mogao da o?ekuje da ?e družina falsifikatora s plagiranim diplomima svog kandidata predstaviti ne?im originalnim?

U spotu je posebno je zanimljiv gluma?ki debi Aleksandra Vu?i?a iako on strast za glumom, naro?ito dramskim pauzama, vrlo ?esto pokazuje u javnom nastupu. Scene u prevoznim sredstvima ve? je vežbao proteruju?i šleper kroz tunele na autoputu Ljig-Preljina. Imao je manju epizodu u filmu katastrofe koji se dešavao u zavejanom Feketi?u. Ovde u prvoj ve?oj ulozi igra usnulog putnika koji je kratko zadremao u avionu. I dok putnici naj?eš?e dremaju uvaljeni u sedište, ?esto otvorenih usta, neki ?ak i hr?u, neumorni premijer je samo nežno naslonio pesnicu na bradu pa se u trenutku ?ini kao da se samom Veberu na nekom dalekom putu prispavalo. Trenutak bu?enja iz no?ne more, odigran je prili?no neuverljivo. Premijer se osvr?e po avionu i loše glume?i olakšanje shvata da je sve samo sanjao. Zatim sasvim razbu?eno, za razliku od svih ostalih smrtnika koji kada se trgnu iz košmara obi?no neko vreme ne znaju gde su, upu?uje vrlo pribrano predizbornu motivacionu poruku.

Vu?i?eva poruka je razrada elementarno nedemokratskog stava da nikada kao premijer ne bi mogao da prihvati nekog predsednika koji „zvoca“. Problem ove direktne poruke koja nepogrešivo ga?a svoju ciljnu grupu je to što je ona zastrašuju?a i predstavlja najavu otvorene diktature. Ona manipuliše uobi?ajnim ljudskim strahom od letenja koji za razliku od drugih strahova ima ve?ina ljudi. Ako ne glasate za Aleksandra Vu?i?a preti vam najstrašnija smrt. To je korak dalje od ve? uobi?ajnog plašenja ljudi da ne?e imati penzije i plate i da ?e se sve u ovoj zemlji raspasti bez Vu?i?a i njegove stranke. To je poziv da na svom glasa?kom mestu doživite flešbek „najstrašnije no?ne more“ svog propadanja u ambis i naravno zaokružite kandidata vladaju?e partije. Ili kako je još Luj XIV govorio: „Posle mene potop…“

Ispostavlja se da su Miloševi?eve „snage haosa i bezumlja“ kojima je nazivao sve protivnike svog režima bila sasvim benigna etiketa. Vu?i? bilo koju alternativu osim sebe samog u budu?nosti u ovom spotu doživljava kao katastrofu biblijskih razmera.

Stvari su na sre?u ipak druga?ije. Vu?i?eva „najgora no?na mora“ nije i naša no?na mora. Njegov odlazak sa vlasti kao potpuni košmar mogu da dožive samo on i putnici ovog aviona kojima su poslušnost i poltronstvo nagra?eno partijskim zaposlenjem jedina zaloga budu?nosti. A to sa slobodnim, misle?im gra?anima nema nikakve veze.

(Cenzolovka / Foto: mc.rs)

Podelite ovu stranicu!