Janja Beč: Vojska koja je počinila genocid ne može da pravi paradu

16 Oct 2014

Niti da komandant vojne parade, inače predsednik države i četnički vojvoda, bude sa one strane koja je vojno poražena u Drugom svetskom ratu i u oslobađanju Beograda

Sociološkinja Janja Be? Neumann izjavila je danas da ne postoji ni u teoriji ni u praksi postgenocidnih društava, u koje se ubraja i Srbija, da vojska onih država koje su po?inile genocid prema me?unarodno krivi?nom pravu, pravi vojnu paradu.

„Ne postoji tako?e ni u teoriji ni u praksi postgenocidnih društava da komandant vojne parade, ina?e predsednik države i ?etni?ki vojvoda, bude sa one strane koja je vojno poražena u Drugom svetskom ratu i u osloba?anju Beograda“, kazala je Janja Be? za Autonomiju.

„Anka Mati?, narodna herojka, kuma moje porodice iz Iriga, poginula je kao partizanka u osloba?anju Beograda, onog druga?ijeg oktobra 1944. godine. Ovo je moj cvet za nju…“, poru?ila je Janja Be? Neumann.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!