Jamena: Daleko od očiju vlasti, pomoć poplavljenima sporo stiže

27 Oct 2014

“Ljudi me se klone, ali hvala bogu nisam još prolupao"

Mesto Jamena u sremskoj opštini Šid, koje se nalazi “u džepu”, na trome?i sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, teško je stradalo u poplavama u maju ove godine, a meštani nisu zadovoljni brzinom i na?inom na koji im država pomaže.

Pet meseci od poplava svi meštani su se vratili, ali neki još uvek ne žive u svojim ku?ama, ve? kod rodbine.

“Vlasnik ove ku?e nije umro, na žalost živ je i živi kao izbeglica u svom rodnom selu”, piše na preostalom zidu jedne ku?e, koja se od posledica poplava srušila.

Ovaj grafit na ostacima sopstvene ku?e crvenom farbom ispisao je meštanin Branko Žibret, koji kaže da je dobio rešenje da ?e mu “država praviti ku?u” pa sad nestrpljivo ?eka da se obe?anje i ispuni.

“Meni je važno da mi se napravi ku?a, a to da li ?e je napraviti Pajti? ili Vu?i?, to mene ne zanima. Meni je važna ku?a a oni neka se usaglase”, kaže Žibret za agenciju Beta.

On se prise?a da je uve?e, 17. maja otišao iz ku?e oko 22 sata, kada je nestalo struje i kada je voda nadirala.

“Eno vidite, voda je bila na visini od 2,40 do ?etiri metra. Sve su stvari otišle, u?ite, pogledajte, ne bojte se, ne?e vam ništa biti. Evo vidite, to je nekada kupatilo bilo. Ku?a je bukvalno plivala, nisam mogao tri nedelje da joj pri?em, dva puta sam došao samo ?amcem da je vidim…”, prise?a se Branko Žibret

Dodaje da su on i njegovi uku?ani mesec i po dana pre poplava bili sve okre?ili i sredili “cakum-pakum”, ali je “sada otišlo sve, i bela tehnika i sve”.

“Ljudi me se klone, ali hvala bogu nisam još prolupao. Jedina sre?a u nesre?i je što sam zaposlen”, navodi Žibret.

Predsednik Saveta Mesne zajednice Jamena Miodrag Star?evi? kaže da je “blago re?eno” nezadovoljstvo u selu veliko, jer sporo ide obnova.

On dodaje da je Jamena doživela ogromne štete i na poljoprivrednom zemljištu, gde je 80 odsto površina prakti?no potpuno uništeno, u selu u kojem 95 odsto meštana živi isklju?ivo od poljoprivrede.

“Mnogi ljudi ili velika ve?ina ne?e mo?i da zasnuju novu proizvodnju i to je zaista veoma veliki problem”, navodi Star?evi? i apeluje na republi?ke vlasti da kona?no iza?u sa programom .

Prema njegovim re?ima, od države su mnogo efikasnije razli?ite humanitarne organizacije, pa pomo? stiže prakti?no svakodnevno, u vidu hrane, frižidera, zamrziva?a, kreveta, koka-nosilja…

Me?u donatorima humanitarne pomo?i su Karitas, Srpska pravoslavna crkva, Ekumenska humanitarna organizacija, Rotari klubovi, Hausing centar, navodi Star?evi? i dodaje da mnogo pomaže i Pokrajinska vlada.

Miodrag Star?evi? kaže da ovo selo uprkos svemu želi da se razvija i dodaje da ima potencijala za seoski turizam, lov, ribolov, biciklišti?ke i trim staze, jer se nalazi na idealnoj geografskoj poziciji, me?u šumama i rekama Bosut i Sava.

“Nadam se da ?emo uspeti da pokrenemo stvari s mrtve ta?ke i da ?e naše lepo selo krenuti u boljem pravcu”, zaklju?uje Star?evi?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!