Jakovljev: Očekujem veća ovlašćenja Vojvodine u Elektrovojvodini

27 Apr 2011

Treba da se omogući veći uticaj Vojvodine na vojvođanski elektro-energetski sistem koji je većim delom izgrađen samodoprinosima građana Vojvodine

Potpredsednik Vlade Vojvodine Dušan Jakovljev izjavio je danas da o?ekuje da ?e nova zakonska rešenja koja su u pripremi omogu?iti ve?i uticaj pokrajinske vlade u javnom preduze?u Elektrovojvodina.
„Imam ose?aj da ?e zakonska rešenja omogu?iti ve?i uticaj Vlade Vojvodine, barem po pitanju imovinskih odnosa, odnosno Zakona o javnoj svojini, jer je veliki deo elektro-energetske mreže koja je u fiunkciji u Vojvodini izgra?en samodoprinosima gra?anima Vojvodine i mislim da ?e to biti uvaženo“, rekao je Jakovljev u Novom Be?eju.
Ocenio je da su trenutna zakonska ovlaštenja koja utvr?uju odnose izme?u Vlade Vojvodine i Elektrovojvodine premala, jer u?eš?e Vojvodine u energetskom bilansu Srbije i strategiji energetskog razvoja Srbije i Zakon o prenosu nadležnosti „pružaju premalo u odnosnu na to šta Elektrovojvodina gra?anima Vojvodine može da pruži“.
Direktor Eleketrovojvodine Tihomir Simi? izjavio je da je Elektroprivreda Srbije, ?ije je Elektrovojvodina zavisno preduze?e, do sada imala razli?iti odnos prema tom preduze?u.
„U odnosu na aktuelni menadžment EPS-a postigli smo izuzetno kvalitetan i operativan partnerski odnos, ali on uvek može biti i bolji jer Elektrovojvodina svojom veli?inom, kvalitetom i brojem stru?ne radne snage prevazilazi sve ono što imaju sli?ne organizacije, ne samo u Srbiji nego i u regionu“, rekao je Simi?.
On je ocenio da Elektrovojvodina ne zaslužuje da bude samo distributer elektri?ne energije, ve? i centar razvoja koji ?e svoje modele kvalitetne organizacije i infrastrukture mo?i da ustupi i drugima kao sopstveno iskustvo.
„O?ekujem da EPS prema nama ima krajnje partnerski i kvalitetan odnos, jer je to najlogi?nije i u interesu je i gra?ana Vojvodine i gra?ana Srbije“, kazao je Simi?.
Jakovljev i Simi? prisustvovali su danas u Novom Be?eju puštanju u rad nakon adaptirane trafostanice „Novi Be?ej“, energetskog objekta od vitalnog zna?aja za snabdevanje elektri?nom energijom kupaca iz kategorije doma?instvo i privreda koje je nedavno ošte?eno u požaru.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!