Jakovljev (LSV): Vojvodina zakinuta za dve milijarde evra

04 Apr 2016

Kada Vojvodina dobije punu autonomiju - e, onda ćemo da pričamo na drugi način!

Predsednik Politi?kog saveta Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Dušan Jakovljev izjavio je ve?eras da je sedam odsto republi?kog budžeta, koliko po Ustavu Srbije treba da pripada Vojvodini, “sramno malo” i dodao da je uprkos tome i ta odredba neprestano kršena, od donošenja Ustava, 2006. godine, do danas.

Jakovljev je u saopštenju za javnost naveo da je Vojvodina zbog kršenja te ustavne odredbe u proteklih deset godina zakinuta za dve milijarde evra.

On je rekao da Vojvodina mora da dobije ustavom zagarantovanu zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, pravo na imovinu i izvorne prihode.

“E, onda ?emo da pri?amo na drugi na?in. Onda vam ne?e trebati 15.000 evra za radno mesto, onda ?emo imati gužvu ko ?e u takvom ambijentu do?i u Vojvodinu”, ocenio je Jakovljev.

Dodao je da ?e nakon izbora me?u prioritetima LSV-a biti izjedna?avanje subvencija doma?im poljoprivrednicima sa onima koje primaju poljoprivrednici u regionu, kao i spre?avanje prodaje zemlje strancima.

“Reosnova?emo pokrajinski penzioni fond, pokrenuti izgradnju klini?ko-bolni?kog centra Novi Sad i vratiti sva ovlaš?enja Vojvodini kada je u pitanju nauka: od osnivanja instituta mladih talenata, do ve?eg broja studenata na budžetu na postdiplomskim studijama”, rekao je Jakovljev.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!