Jakovljev (LSV): Priznavanje Kosova prikriva se gušenjem Vojvodine

20 Feb 2013

Zvaničnici Srbije sreću se sa privatnim građanima Kosova

Potpredsednik Skupštine Vojvodine iz redova Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Dušan Jakovljev izjavio je danas da se fakti?ko priznavanje Kosova pokušava “pokriti sužavanjem i nipodaštavanjem” Vojvodine.

“Predsednik Republike se ?eš?e sre?e sa privatnom gra?ankom (predsednicom Kosova Atifete) Jahjagom, nego sa legitimno izabranim prvim ?ovekom Vojvodine Ištvanom Pastorom. Predsednik Vlade (Ivica Da?i?) mnogo više pažnje posve?uje privatnom gra?aninu (premijeru Kosova Hašimu) Ta?iju, nego predsedniku Vlade Vojvodine (Bojanu Pajti?u)”, rekao je Jakovljev na okruglom stolu u porkajinskom parlamentu.

Prema njegovim re?ima, oni koji su se zalagali za donošenje ustava, sada ga krše, “dnevno, redovno i sistematski, uvo?enjem granice, carina i posebnih poreza na jedinstvenoj teritoriji Republike Srbije”.

On je dodao da je svako uvo?enje me?udržavnih granica unutar Srbije zapravo “napad na Vojvodinu i njene gra?ane”. “Svako pore?enje severa Kosova i severa Vojvodine tako?e je apsolutno štetno”, poru?io je Jakovljev.

On se založio za promenu Ustava Srbije, za koji je rekao da je donet “samovlasnom violjom rukovodstva beogradskih stranaka”.

Ocenio je da novi ustav mora da da ?vrste garancije za široke nadležnosti Vojvodine, za zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, imovinu i izvorne prihode.

“Gra?ani Vojvodine nisu spremni da prihvate ni bosanski ni kosovski scenario niti da budu žrtveni jarac ne?ije politike”, rekao je Jakovljev.

Prema njegovim re?ima, iako Ustav Srbije u Vojvodini nije prošao 2006. godine, njega treba poštovati, jer je “i najgorim ustavom regulisani red bolji od nereda”.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!