Jadranka Kosor u poseti Kosovu

24 Aug 2011

Prvi susret hrvatskog i kosovskog premijera usmeren ka saradnji u procesu evropskih integracija, ali i na ekonomsku razmenu. Premijerka Kosor će se sresti i sa zamenikom kosovskog premijera Slobodanom Petrovićem

Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor stigla je oko 9.30 na Kosovo, gde ?e boraviti u jednodnevnoj poseti. Na aerodromu u Prištini premijerku su do?ekali zamenik premijera Kosova Hajredin Ku?i i ministar Bezbednosne snage Kosova Agim ?eku, kao i diplomatski predstavnici dve zemlje.

Ispred zgrade Kosovo odnosno sedišta vlade Kosova, premijerki ?e biti prire?en sve?ani do?ek sa vojnim po?astima i sve?anim vodom Garde BSK. Prvi susret izme?u kosovskog premijera i hrvatske premijerke ?e se održati “o?i u o?i”, a kasnije ?e im se pridružiti i ?lanovi dve delegacije.

Predvi?eno je da nakon potpisivanja Protokola o saradnji u procesu evropskih integracija izmedu Ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija Hrvatske i Ministarstva evropskih integracija Republike Kosova, kao i Ugovora vlada Hrvatske i Kosova o me?unarodnom putnom prevozu putnika i tereta, premijeri u?estvuju u radu ekonomskog foruma privrednika Kosova i Hrvatske.

Premijerka Kosor ?e se sresti i sa zamenikom premijera Slobodanom Petrovi?em, a nakon toga u Glavnoj komandi Kfor-a i sa komandantom Kfor-a Erhardom Bilerom i hrvatskim vojnicima i starešinama koji su deo me?unarodnih mirovnih snaga na Kosovu.

Posle sve?nog ru?ka sa premijerom Ta?ijem, Kosorova ?e se sresti sa predsednikom Skupštine Kosova Jakupom Krasni?ijem, a nakon toga ?e obi?i selo Janjevo nekada naseljeno ve?inskim hrvatskim stanovništvom. Posetom Janjevu premijerka Kosor završava posetu Kosovu i specijalnim avionom vlade Hrvatske oko 18.30 ?asova se vra?a za Zagreb.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!