Jadranka Kosor izbačena iz HDZ-a, tvrdi: Nisam se odrekla Tuđmana

03 Mar 2013

Stranački sud časti HDZ-a donio je u petak jednoglasnu odluku o isključenju bivše predsjednice stranke i bivše premijerke Jadranke Kosor iz stranke

Strana?ki sud ?asti HDZ-a donio je u petak jednoglasnu odluku o isklju?enju bivše predsjednice stranke i bivše premijerke Jadranke Kosor iz stranke.

Odluka je – bezuvjetno isklju?enje gospo?e Kosor iz Hrvatske demokratske zajednice“, izjavio je predsjednik tog suda Florijan Boras.

Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko odbio je komentirati odluku, jer je postupak u toku. Naime, Jadranka Kosor ima mogu?nost žalbe, a  kona?nu odluku donosi Predsjedništvo HDZ-a.

Boras je kazao kako joj se na teret stavlja neaktivnost u strana?kim tijelima, ali – što je o?ito i presudilo – medijski istupi kojima je nanijela štetu HDZ-u:

Sva svoja razmišljanja, koja su ?esto dovodila u pitanje i strana?ka tijela i ustroj HDZ-a,  i niz drugih stvari iznosila je mimo HDZ-a, u medijima i tako dalje.“

Jadranka Kosor je ve? po izlasku iz središnjice HDZ-a kazala da je se radi o politi?koj odluci koja je unaprijed donesena, i da je njen glavni grijeh u tome što odbija kritike da je do dolaska Karamarka na ?elo HDZ-a ta stranka bila prepuštena detu?manizaciji i dekroatiziranju. To nije istina, odlu?na je Jadranka Kosor:

Ja se nisam odrekla Tu?mana! Bila sam do njegove smrti vjerna njegovoj ideji i njegovom programu, i imala sam ?ast neke najvažnije dijelove njegovog programa i ostvarivati. Dakle – ulazak u NATO, ali i završetak pregovora i ulazak u Europsku uniju  – to je bio Tu?manov cilj, jedan od najve?ih i najvažnijih strateških ciljeva, i ja sam ga ostvarila! To  sam rekla u intervjuu za jedan tjednik i to mi se stavlja na teret.

Upitana u razgovoru za Hrvatski radio ho?e li se žaliti, ona je kratko odgovorila.

Ja ?u vama odgovoriti protupitanjem – a kome da se žalim?

Podsjetimo, Jadranka Kosor bila je hrvatska premijerka i predsjednica HDZ-a nakon  odlaska Ive Sanadera s politi?ke scene srpnja 2009. HDZ  s njom na ?elu teško pogo?en Sanaderovim uhi?enjem i su?enjem za korupciju krajem 2011 gubi izbore, a nju na strana?koj konvenciji svibnja 2012. naslje?uje Tomislav Karamarko.

Iako ima mnogo zamjerki na njen ra?un, dobrim dijelom i utemeljenih, Jadranki Kosor mora se priznati da je imala snage i hrabrosti sprije?iti Sanaderov pokušaj povratka u politiku i omogu?iti da istraga protiv njega bude provo?ena bez politi?kih smetnji.  A i kao žena u hrvatskoj politici bila je ?esto izložena niskim udarcima.

Je li vrijeme za zaklju?ivanje njene politi?ke biografije? O tome politi?ki analiti?ar Žarko Puhovski za naš radio kaže:

Gospo?a Kosor je doslovce s klupe za rezerve uba?ena u igru, a da se nije uspjela  zagrijati. Za razliku od sadašnjeg premijera Milanovi?a, koji je otprilike godinu dana ranije više-manje sigurno znao da dolazi na poziciju premijera, ona je to doznala 44 sata prije nego što je to bilo formalno objavljeno. Dakle, nije imala nikakvu mogu?nost pripreme, nije imala nikakvu legitimaciju, jer je na tu funkciju postavljena, a ne izabrana, i ona je u tim uvjetima napravila po mom sudu najbolje što je mogu?e, odnosno najmanje loše.“

Politi?ke konzekvence su sljede?e, nastavlja naš sugovornik:

Ona je izgubila izbore i sve ostalo s time zbog najboljih stvari koje je u?inila, a ne zbog najlošijih. Najbolje stvari su bile to što je ona jedina politi?arka ili politi?ar u Hrvatskoj koji je bio doista pripravan biti protiv korupcije kod bilo koga!  To je nešto što je njezina velika zasluga, kao i dovršetak pregovora s Europskom unijom. S druge strane, ona nije uspjela iza?i na kraj s krizom.

Odluka o njenom isklju?enju je srednjoro?no i dugoro?no loša za HDZ, tvrdi profesor Puhovski:

A kako ?e biti sa gospo?om Kosor znat ?e se za otprilike godinu i po dana, kada po?nu preslagivanja za nove izbore. Ona ?e do tada ostati u parlamentu, vjerojatno kao neovisna zastupnica, i tada ?e imati tri opcije: da se nakon isteka ovog saziva parlamenta povu?e u mirovinu, da osnuje novu stranku ili da se priklju?i nekoj od stranaka koje postoje ili ?e onda postojati.

Jadranka Kosor bila je novinska i radijska dopisnica iz rodnog Pakraca,  potom je radila na Radio Zagrebu, kasnije Hrvatskom radiju. Politi?ka karijera joj zapo?inje kada je navodno sam predsjednik Tu?man sredinom devedesetih zamje?uje kao urednicu i voditeljicu emisije za ratne stradalnike. Bila je potpredsjednica Sabora,  jedna od potpredsjednika HDZ-a,  i potpredsjednica Vlade sa socijalna i humanitarna pitanja.

(Enis Zebi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!