Izuzetno loši ekonomski pokazatelji

01 May 2015

Rezultati Vlade Srbije i u ekonomiji – katastrofalni!

Obra?un kvartalnog BDP za prvi kvartal 2015. godine, koji je detaljniji i koji se izvodi na nižim nivoima agregiranja metodom deflacije, bi?e objavljen u saopštenju Kvartalni BDP u Srbiji 29. maja, navodi se u saopštenju.

Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar – mart bila je 7.483.700.000 dolara, i ima pad od 11,9 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, dok je, gledano u evrima, bila 6.641.300.000, što je porast od 7,1 odsto, saopštio je danas Republi?ki zavod za statistiku.

Izvezeno je robe u vrednosti od 3.124.400.000 dolara, što je pad od 13,5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, a uvoz je bio 4.359.300.000 dolara, ili 10,8 odsto manje. Deficit iznosi 1.234.900.000 dolara, što ?ini smanjenje od tri odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Pad izvoza i uvoza, kao i ukupne spoljnotrgovinske razmene, izraženo u dolarima, rezultat je ja?anja te valute, u odnosu na dinar i na evro, a prema prognozama eksperata za me?uvalutne odnose, dolar ima tendenciju da se izjedna?i sa evrom u drugoj polovini godine, navodi se u saopštenju. Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 2.773.100.000, što je pove?anje od 5,2 odsto u pore?enju sa periodom januar-mart prethodne godine, dok je uvoz bio 3.868.200.000, ili 8,5 odsto više.

Izražen u evrima, deficit iznosi 1.095.100.000, što je pove?anje od 18 odsto u pore?enju sa periodom januar-mart 2014. godine. Industrijska proizvodnja u Srbiji u prva tri meseca ove, u pore?enju sa istim periodom prošle godine, bila manja za dva odsto, dok je u martu bila 0,2 odsto manje nego u tom mesecu 2014.,saopštio je danas Republi?ki zavod za statistiku.

(FoNet)

Podelite ovu stranicu!