Iznad mutne vode

23 Apr 2016

Muzikom Mendelsona i Prokofjeva zatvoren NOMUS

Muzi?ka omladina Novog Sada (MONS), koja u glavnom gradu Vojvodine postoji i radi ve? pola veka, omogu?ila je novosadskoj publici i mnogobrojnim gostima da i ove godine – u društvenom ambijentu izuzetno neblagonaklonom kulturi – budu deo ove ?udesne muzi?ke priredbe.

Dan uo?i 400. godišnjice smrti Vilijema Šekspira, koncertom Vojvo?anskog simfonijskog orkestra zatvoren je u petak 22. aprila festival NOMUS. Velikim oduševljenjem i burnim aplauzom publika je na zatvaranju festivala nagradila vrsne muzi?are Vojvo?anskog simfonijskog orkestra i goste – dirigenta iz Velike Britanije maestra Timotija Redmonda i solistu izraelskog violinistu Itamara Zormana. Na programu su, izme?u ostalog, bile i kompozicije inspirisane Šekspirovim delima uvertira „San letnje no?i“ Feliksa Mendelsona i svita „Romeo i Julija“ Sergeja Prokofjeva.

Od 15. do 22. aprila tokom osam dana festivala NOMUS, jednom od najeminentnijih festivala umetni?ke muzike u zemlji i Regionu, iz ve?eri u ve?e pred publikom su stajali naj?uveniji umetnici i ansambli svetske muzi?ke scene iz deset zemalja Evrope i sveta. Publika je uživala u izvedbama muzi?ara iz Srbije, Južne Koreje, Francuske, Nema?ke, Kine, Ma?arske, Sjedinjenih Ameri?kih Država, Izraela, Slovenije i Velike Britanije.

NOMUS Foto Branko Lucic

Sa zatvaranja ovogodišnjeg NOMUS-a (Foto: Branko Lu?i?)

Festival je otvoren muziciranjem Festivalskog orkestra pod upravom violon?eliste Ištvana Varge, Novosa?anina, koji sada živi i radi u Budimpešti. Kao solista je nastupila jedna od nejva?eih Zvezda svetske muzi?ke scene, južnokorejska pijanistkinja Joel Eum Son. Dve ve?eri nakon toga festival je bio u znaku kamerne muzike – u sve?anoj sali Gradske ku?e nastupio je trio Joel Emun Son – Robert Lakatoš, violina – Maja Bogdanovi?, violon?elo (Francuska). U nedelju je u Sinagogi pred publikom zasvirao ?uveni ansambl “Francuski duva?i”, predvo?en flaustistom Emanuelom Paijem i Radovanom Vlatkovi?em, hornistom. Mladi Nikola Tanaskovi?, jedan od najistaknutijih virtuoza na harmonici i ?elista Ištvan Varga, uz podršku Festivalskog orkestra, oduševili su publiku snažnom, upe?atljivom izvedbom muzike Gubajdulina. Ve?e zatim održana su dva koncerta: U Sinagogi je svirao budimpeštanski kamerni orkestar “Franc List” uz solistu na violini Ning Fenga iz Kine, dobitnika zlatne medalje na Konkursu “Paganini” u ?enovi. U Gradskoj ku?i koncert je održao nema?ki Kvartet saksofona “Signum”, oven?an priznanjem “Zvezde u usponu”, koje im je dodelila Organizacija evropskih koncertnih dvorana. ?ak i neretko suzdržanu novosadsku publiku osvojila je koncertom u Srpskom narodnom pozorištu ameri?ka džez peva?ica Stejsi Kent u pratnji svog kvinteta. Muziku Betovena, ?ajkovskog i Štrausa muzi?ki sladokusci slušali su u izvedbi Beogradske filharmonije pod dirigentskom palicom Vladimira Kulenovi?a (SAD).

Renome i visoke grane

Koncerte su pratili velik broj Novosa?ana i mnogobrojni strani gosti (u publici se ?uo engleski, nema?ki, ruski jezik…) uprkos tome što je sva je prilika besparica u?inila da u dvorani bude vidno manje publike nego ranijih godina.
Uz muzi?ke programe, nije manjkalo i sadržaja koji su diskretno, ali pamtljivo i ove godine pratili NOMUS. Bilten Nomusa u ve? uobi?ajenom obimu i format doneo je ekskluzivne i atraktivne priloge o muzi?arima koji su nastupali na ovogodišnjem festival. Za Novosa?ane je posebno zanimljiva duplerica s tekstom novinara i muzi?kog urednika Radio Novog Sada Vitomira Simurdi?a prepuna vrednih podataka i posve?ena pedesetogodišnjici Muzi?ke omladine Novog Sada – osnovane u nedelju 20. februara 1966. godine. Da je Novi Sad nekada držao do renomea svojih institucija govori i podatak da je za prvog predsednika MONS je izabran Miloš Hadži?, upravnik Srpskog narodnog pozorišta za potpredsednika dirigent i kompozitor Eugen Gvozdenovi?!
Da je kultura u NS nekada dosezala mnogo više grane govori i tekst novinara Relje Kneževi?a. U razgovoru sa rediteljem Želimirom Žilnikom otkriva se mla?im naraštajima, a vremešniji podse?aju na multimedijalni projekat iz 1991. godine (dva veka od ro?enja Mozarta) festival “Mozart point”, o kojem danas možemo samo da sanjamo! To su bili, iznosi autor, “blistavi dani jedne nesvakidašnje produkcije upisani zlatnim slovima u istoriju novosadske televizije i Akademije umetnosti, koje se još uvek pamte i teško da ?e se doga?aj takvih razmera ikada ponoviti…”
U novosadskoj Sinagogi, gde je tokom ovogodišnjeg 41. NOMUS-a održana ve?ina koncerata, publika je u predvorju koncertne dvorane imala prilike da vidi zna?ajnu izložbu “Prvih sto godina novosadskih Jevreja i poseti stand EU Info kutka s obiljem materijala i informacija o Evropskoj uniji i programima EU u oblasti kulture.

Zahvaljuju?i Nomusu Novi Sad se evropskoj kulturi priklju?io i festivalskim omažom Volgangu Amadeusu Mocartu povodom 260 godina je od ro?enja ?uvenog kompozitora, kao i obeležavanju 400 godina od smrti velikog engleskog i svetskog dramskog stvaraocaVilijama Šekspira, koji je svojim delima inspirisao mnoge kompozitore.

NOMUS 2 Foto Branko Lucic

Muzikom Mendelsona i Prokofjeva zatvoren NOMUS (Foto: Branko Lu?i?)

Samo zahvaljuju?i velikom ugledu i poverenju, koji je MONS stvarala godinama, unekoliko je ublažena neprijatnost zbog ?injenice da su muzi?ari svirali bez honorara – novac na adresu MONS-a nije još stigao, jer nisu završeni gradski, pokrajinski i republi?ki konkursi za dodeli novca iz sve mršavije kase za kulturu u ovoj zemlji.

I dok umetnici evropskog i svetskog glasa, koje je MONS i ovog aprila okupila na festivalu NOMUS, na veresiju šire saznanje o zna?aju Novosadskih muzi?kih sve?anosti, koje je, izme?u ostalih, podržala i Delegacija EU u Srbiji, kultura u Srbiji grca, a kulturni poslenici, neretko i bukvalno pojedine rekvizite za održavanje kulturnih priredbi donose od ku?e ne bi li se Novi Sad i njegov sve ble?i kulturološki imidž održao makar pedalj iznad mutne vode kojom ga obilato i neštedimice zalivaju.

Branislava Opranovi? (Autonomija)
Foto: Branko Lu?i?

Podelite ovu stranicu!