Izložba “Umetnost i inkluzija” u Novom Sadu

19 Feb 2013

Likovni radovi nastali u okviru programa “Umetnost i inkluzija” organizacije Per.Art od 2006. do 2011. godine postaju stalni deo postavke SOŠO “Milan Petrović” sa domom učenika u Novom Sadu

Likovni radovi nastali u okviru programa “Umetnost i inkluzija” organizacije Per.Art od 2006. do 2011. godine postaju stalni deo postavke SOŠO “Milan Petrovi?” sa domom u?enika u Novom Sadu.

Izložba ?e biti otvorena 19. februara, uz projekciju kratkih video radova koji su nastali tokom ciklusa radionica li?nog dokumentarnog filma, a koje su osmislili kanadski reditelj Roberto Santaguida i kreativni tim Per.Art-a.

Odabrani radovi sa ranije organizovanih izložbi “Likovi”, “Trešnja Lovor Lešnik Zova Dud”, “Veoma važna osoba” i “Prizori bliskosti”, bi?e objedinjeni u okviru jedinstvene izložbe.

Te izložbe su, zahvaljuju?i saradnji sa Erste bankom, gostovale ranije u Narodnoj banci Srbije u Beogradu, Galeriji Otvorenog univerziteta u Subotici i u Gradskom muzeju u Somboru.

Program “Umetnost i inkluzija” okuplja osobe sa intelektualnom ometenoš?u koje od 1999. godine kontinuirano rade u razli?itim umetni?kim projektima.

Isti?u?i zna?aj i višegodišnje prisustvo osoba sa intelektualnom ometenoš?u na doma?oj savremenoj umetni?koj sceni, Per.Art želi da doprinese daljoj afirmaciji te populacije putem njihovog stvarala?kog rada.

Glavni partneri u realizaciji tog programa su Srpsko narodno pozorište, Galerija Matice srpske i SOŠO “Milan Petrovi?”.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!