Izložba streljačkih meta u Novom Sadu

07 Jan 2016

U Muzeju Vojvodine otvorena je izložba streljačkih spomen meta, "Stara meta - nova odstojanja"

U Muzeju Vojvodine otvorena je izložba strelja?kih spomen meta, “Stara meta – nova odstojanja”.

Ova izložba obeležava “zlatne godine” ne samo strelja?kih družina Novog Sada, ve? i novosadskog gra?anstva.

Izložene spomen-mete predstavljaju takore?i ogledalo gra?anskog društva Novog Sada, koje je tada bilo u za?etku, sticanjem statusa slobodnog grada 1748. godine – odnosno sa naglim ekonomskim, društvenim, kulturnim i urbanim razvojem grada – kada su po?ela da ni?u i gra?anska udruženja, me?u kojima je prvo bilo Strelja?ka družina, osnovana 1790. godine.

Izložene spomen-mete su oslikane žanr-scene u tehnici ulja na drvetu, platnu, a kasnije u tehnici oleografije. Ra?ene su prema motivima tadašnjih naivnih slikara i škola, iako pojedine imaju nesumnjivo veliki likovni karakter.

Predstavljeni su raznovrsni sociološki motivi, me?u kojima veliki broj lova?kih, s obzirom na to su tada strelci ujedno bili i lovci.

Oslikane spomen-mete izra?ivane su povodom strelja?kih takmi?enja i svetkovina, i dela su anonimnih autora. Na njima su ispisana imena strelaca i datumi doga?aja – i naknadno su perforirane, odnosno bušene.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!