Izlazak Britanije iz EU možda tek krajem 2019. godine

14 Aug 2016

Član 50 bi mogao da bude aktiviran tek krajem 2017. godine

Izlazak Britanije iz Evropske unije mogao bi da bude realizovan tek krajem 2019. godine, usled toga što je priprema tog koraka veliki zadatak za britanske državne službe, a po?etak pregovora o Bregzitu mogao bi da bude odložen za period posle izbora u Francuskoj i Nema?koj, piše britanski list “Sandej Tajms”.

Vlada britanske premijerke Tereze Mej je nagovestila da planira da aktivira ?lan 50 Lisabonskog sporazuma, ?ime se zvani?no pokre?e izlazak iz EU, po?etkom 2017. godine, nakon ?ega bi po?eo dvogodišnji proces pregovora sa zvani?nim Briselom o uslovima razdruživanja.

“Sandej Tajms”, me?utim, navodi da su neki britanski ministri privatno upozorili ?elnike tamošnjeg finansijskog sektora da bi ?lan 50 mogao da bude aktiviran tek krajem 2017. godine, što zna?i da bi Britanija mogla da iza?e iz EU tek krajem 2019.

“Ministri sada misle da bi aktivacija ?lana 50 mogla da bude odložena za jesen 2017. godine”, otkrio je izvor iz Londona, koji je o tome razgovarao sa dva ministra iz britanske vlade.

“Oni nemaju infrastrukturu za ljude koje treba da angažuju. Oni ?ak kažu da ne znaju koja pitanja treba da pitaju kad kona?no po?nu da pregovaraju sa Evropom”, navodi izvor.

Jedan neimenovani ministar je za “Sandej Tajms” rekao da izbori u Nema?koj i Francuskoj “predstavljaju odre?eni izazov”.

Francuska je zakazala predsedni?ke izbore za aprili i maj slede?e godine, dok ?e se opšti izbori u Nema?koj održati na jesen 207.

Tereza Mej je osnovala novo Ministarstvo za pregovore o Bregzitu nakon što je na referendumu 23. jula pobedila opcija za izlazak iz EU, ali ministar Dejvid Dejvis je navodno zaposlio samo polovinu osoblja koje mu je potrebno.

Drugo novo britansko Ministarstvo, za me?unarodnu trgovinu, tako?e ima težak zadatak da regrutuje stru?njake, pošto je Londonu ostao tek ograni?eni broj iskusnih pregovara?a jer je zvani?ni Brisel decenijama vodio taj sektor za Britaniju kao ?lanicu EU.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!