Izbegnuta poplava u Kanjiži

03 Jun 2010

Na pojedinim lokacijama u opštinama Zrenjanin i Sombor radovi u naseljima izvode se uz intervenciju žandarmerije jer vlasnici parcela ne dozvoljavaju pristup mehanizaciji

Kod Kanjiže, u slivu reke Kereš, izbegnuta je opasnost od plavljenja naselja, nakon što su postavljene nove mobilne pumpe, saopštilo je danas Javno vodoprivredno preduze?e “Vode Vojvodine”.

“Posebno napominjemo da kod Kanjiže, odnosno u slivu Kereša nije pukla brana, a da je velika koli?ina vode pristigla sa suboti?kog podru?ja poplavila i izlila se u livade i ritsko zemljište”, navodi se u saopštenju za javnost.

Dodaje se da je problem nastao jer tamošnja crpna stanica nije mogla da primi veoma velike koli?ine vode.

“Blokrani su propusti, a voda je usmerena ka horgoško-martonoškom slivu i ka reginalnom hidosistemu Severna Ba?ka”, piše u saopštenju.

“Vode Vojvodine” saopštile su da najviše problema ima u opštinama Sombor, Zrenjanin, Subotica i Kikinda, zbog ?ega su na tim podru?jima uvedene vanredne i redovne odbrane od unutrašnjih voda.

Padavine su u nekim podru?jima i ?etiri puta ve?e od proseka za ovo doba godine, navodi se u saopštenju i dodaje da dodatni problem predstavlja pove?anje vodostaja na svim vodotokovima u Vojvodini pa voda nigde ne može gravitaciono oticati.

Zbog toga, crpne stanice i mobilne pumpe velikog kapciteta na najugroženijim lokacijama rade danono?no, piše u saopštenju.

“Uz maksimalno angažovanje svih rasploživih kapaciteta od jutros je primetno da se nivo vode u kanalima ne pove?ava, ve? da stagnira”, saopštile su “Vode Vojvodine”.

Dodaje se da se na pojedinim lokacijama u opštinama Zrenjanin i Sombor radovi u naseljima izvode uz intervenciju žandarmerije jer vlasnici parcela ne dozvoljavaju pristup mehanizaciji.

Na vodotocima u Vojvodini odbrana od poplava se sprovodi na ukupno 536 kilometara, a najviše problema ima na vodotoku Plazovi?, na akumulaciji “Pavlovci“ i na brani Veliko Središte.

Vodotok Plazovi?, kojim je u proteklih nekoliko dana stigla velika koli?ina vode iz Ma?arske, trenunto je u stagnaciji a intenzivno se radi i na njegovom ?iš?enju u naselju Ri?ica, piše u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!