Izbeglice na “ničijoj zemlji”: Nećemo hranu, otvorite granicu

16 Sep 2015

Glavni granični prelaz između Srbije i Mađarske, Horgoš, potpuno je zatvoren, a na takozvanoj „ničijoj zemlji“, ostalo je zarobljeno više od hiljadu izbeglica

Glavni grani?ni prelaz izme?u Srbije i Ma?arske, Horgoš, potpuno je zatvoren, a na takozvanoj „ni?ijoj zemlji“, ostalo je zarobljeno više od hiljadu izbeglica. Sa ma?arske strane su raspore?ene jake policijske snage, a na drum je postavljena velika limena ograda, oja?ana bodljikavom žicom. Nekoliko desetina izbeglica, uglavnom mladi?a, u znak protesta odbija hranu i vodu.

„Ne?emo hranu, ne?emo vodu. Otvorite granicu!“, uzvikivalo je nekoliko desetina mladih sirijaca, stoje?i uz najnoviju prepreku na putu ka Ma?arkoj – limenu ogradu sa bodljikavom žicom, postavljenom preko druma na takozvanoj „ni?ijoj zemlji“ izme?u Srbije i Ma?arske.

Na ogradi ispisuju „Štrajk“ na engleskom i arapskom jeziku i „Ma?arska, otvori granicu“. Na bodljikavu žicu, jedna devojka je oka?ila majcu sa natpisom „Stidi se Evropo“. Usledili su aplauz i skandiranje iste poruke.

Sa druge strane ograde, iza kolutova bodljikave žice, raspore?eni su kordoni ma?arske policije koji nemo posmatraju šta se doga?a. Podru?je nadle?e helikopter.

Na ni?ijoj zemlji za to vreme na putu leže žene i deca i ljudi sa povredama. Postavljeni su i šatori. Volonteri izbeglicama dele hranu i vodu. Jedna devojka se onesvestila, ali u blizini nije bilo hitne pomo?i. Na rukama je ju je odnelo nekoliko volontera.

„Ovde smo, na drumu pred granicom bez i?ega. Pojedini humanitarci dolaze i donose vodu i hranu za žene. Ali, nama ne treba ni hrana ni voda. Treba nam da samo da pro?emo kroz Ma?arsku do drugih država. Neki bi u Nema?ku, neki negde drugde, ali Ma?arska je zatvorila vrata. Zašto su to uradili? Mi ne želimo da ostanemo u Ma?arskoj. Ne bi od njih uzeli ništa, ?ak ni flašu vode“, rekao nam je stariji ?ovek iz Sirije.

Jedan mladi? dodaje da se ne?e pomeriti od ograde dok ne bude sklonjena: „Štrajkova?emo. Ne?emo se pomeriti odavde. Osta?emo dok ne otvore ovu kapiju“.

U?eš?e u štrajku potvr?uje još nekoliko mladi?a: „Štrajk! Bez hrane, bez pi?a. Ma?ari nam prave problem. Otvorite nam vrata!“

Pre potpunog zatvaranja granice, ma?arska policija je tokom dana povremeno propuštala grupe izbeglica i otvarala/zatvarala prelaz Horgoš. Osim Horgoša, zatvoreni su i obližnji, novoformirani „Horgoš 2“, poslednja ta?ka preko koje su izbeglice propuštane i kod koga se prethone no?i odvijala prava drama.

Tako?e, zatvoren je i prelaz Ba?ki Vinogradi – Ašothalom. I tamo nas je do?ekala bodljikava žica iza koje je raspore?en kordon policije. Ispred žice, na drumu, sedelo je nekoliko desetina izbeglica.

(Ognjen Zori? / Iva Martinovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!