Izabrani čelnici Federacije BiH

09 Feb 2015

Čavara, Mahmutbegović i Dunović izabrani su nakon ponovljenog postupka, u kojem su oba puta dobili podršku Predstavničkog doma, dok je isto toliko puta, za njih izostala podrška Kluba Srba u Domu naroda

Novoizabrani predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH Marinko ?avara, Melika Mahmutbegovi? i Milan Dunovi? položili su sve?ane zakletve pred Domom naroda Parlamenta Federacije, ?ime su i zvani?no preuzeli mandate. ?avara, Mahmutbegovi? i Dunovi? izabrani su nakon ponovljenog postupka, u kojem su oba puta dobili podršku Predstavni?kog doma, dok je isto toliko puta, za njih izostala podrška Kluba Srba u Domu naroda. Njihovim izborom otvoren je put za formiranje Vlade Federacije kao i Vije?a ministara, ?iji je mandatar Denis Zvizdi? iz SDA, što je potvrdilo Predsjedništvo BiH na svojoj vanrednoj sjednici.

Ustavni mehanizam odlu?ivanja predvidio je izlaz za slu?aj izostanka podrške za ?elništvo Federacije. Glasanje za predsjednika i potpredsjednike se ponavlja i ukoliko u ponovljenom postupku jedan od Domova odbije zajedni?ku listu, smatra?e se da su kandidati izabrani podrškom u drugom. To je u ponedjeljak bio Predstavni?ki dom, jer su kandidati dobili podršku Doma naroda u cjelini, ali ne i potrebnu podršku Kluba Srba, što predvi?a ustavna proceudura. Slaviša Mihajlovi? iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata je rekao:

“Otkuda pravo bilo kojoj politi?koj eliti da dijeli srpske pozicije bez Doma naroda? Ovom sjednicom smo potpuno obesmislili i Dom naroda i klubove konstitutivnih naroda. Kakvi su to najviši funkcioneri, predsjednik i potpredsjednik Federacije koji ne?e dobiti podršku Doma naroda? Ovo nije Predstavni?ki dom, ovo je Dom naroda, za one koji to ne znaju. Gospodine Dunovi?u, ne?ete biti legitimni predstavnik Srba, to morate znati.”

Bilo je o?ekivano da Milan Dunovi?, kandidat Demokratske fronte za potpredsjednika Federacije ne?e dobiti dovoljan broj glasova Kluba Srba, jer su to najavili delegati ?lanovi SDP-a, njih šest, kao i tri koji su ?lanovi SNSD –a Milorada Dodika. Me?utim, SDP je bio i protiv Marinka ?avare, koji je izabran za predsjednika Federacije.

“Kandidata za predsjednika Federacije je ?ovjek kojeg znam dugo i s kojim sam o svemu razgovarao. On mi je rekao jasno i nedvosmisleno da ?e ako bude izabran, sve uraditi da sruši sve ono što je ura?eno u prethodne ?etiri godine. Ja mislim da to nije u interesu ove države i da su to razlozi zbog kojih ne mogu kao ?ovjek koji ima odre?en odnos prema zakletvi koja se polaže, glasati za ovakvu listu”, rekao je Slaviša Šu?ur, predsjednik kluba delegata srpskog naroda.

Predstavni?ki dom je sa 60 glasova “za” i 28 suzdržanih potvrdio imenovanje ?elništva Federacije. Protiv nije glasao niko. Suzdržani su bili poslanici iz Socijaldemokratske partije BiH, Saveza za bolju budu?nost, HDZ-a 1990 i poslanik Naše stranke. To je ujedno i njen predsjednik, Denis Gratz, koji je izrazio rezervu prema izboru Marinka ?avare:

“Ne smijemo zaboraviti da je zastupnik ?avara izabran kao kandidat HDZ BiH, te da je u svoje slobodno vrijeme u prošlom mandatu na mjestu zastupnika u federalnom parlamentu, bio jedan od doma?ina skupa do?eka osu?enog ratnog zlo?inca Darija Kordi?a”, poru?io je Gratz.

Apsurdan sistem izbora organa vlasti Federacije, posebno kod izbora ?elništva ovog entiteta, potvr?uje se ponovo, navodi Milan Sitarski iz Instituta za društveno politi?ka istraživanja u Mostaru:

“To je posebno vidljivo u odnosu snaga u klubu Srba u Domu naroda, pošto je jedna stranka, koja je prakti?no apsolutni gubitnik izbora – SDP BiH, došla u priliku da odlu?uje o konstituisanju organa vlasti na nivou Federacije. Da Demokratska fronta nije postigla dogovor sa SDP-om, mi bi imali ostanak platformaške, nelegitimne vlade sa neodre?enim rokom trajanja.”

Odavno se ukazuje na manjakovosti Izbornog zakona i nemogu?nost popune kluba srpskog naroda, u svim prethodnim skupštinskim mandatima, pa tako i u ovom.Taj problem je došao do izražaja i u prikupljanju podrške za potpredsjednika Federacije iz reda srpskog naroda. Centralna izborna komisija je ve? uputila prijedlog za izmjene Izbornog zakona, kaže Stjepan Miki?, predsjednik komisije.

“Predstavni?kom i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH uputili smo zahtjev da se po hitnoj proceduri ide u izmjene postoje?eg Izbornog zakona kako bi bila utvr?ena norma kojom bi bilo mogu?e popuniti klub srpskog naroda u Domu naroda federalnog Parlamenta. Sada tom Klubu nedostaju ?etiri delegata. Te izmjene bi trebalo završiti u hitnoj proceduri, a onda pristupiti sveobuhvatnim izmjenama Izbornog zakona”, rekao je Miki?.

Za tako krupne zahvate potrebna je šira koalicija politi?kih partija od one koju sada ?ini vlast, smatra Milan Sitarski, koji dodaje da je ipak krajnje vrijeme da se konstituše nova vlada Federacije, zato što prethodna “ne samo što je izgubila svoj legitimitet tokom mandata nego je od svog konstituisanja nelegitimna.”

“Dobro je što je konstituisana ve?ina na nivou Federacije, bi?e to uskoro i na nivou države uz opasku da ta državna ve?ina ne?e odgovarati uspostavljenim ve?inama na nivou entieta, što može stvoriti probleme u Domu naroda parlamenta BiH. Mislim da bi na agendi rada novih organa vlasti trebale biti promene sistemskih zakona prije svega Izbornog, da bi se eliminisale anomalije koje postoje, i kod izbora ?lanova Predsedništva gde se ne bi trebalo ponoviti da jedan konstitutivni narod bira drugom ?lana Predsjdništva. Tu bi bile potrebne i neke promene Ustava. Ja se nadam da ?e parlamentarna ve?ina, koja ?e se okupljati oko odre?enih zakonskih pa i ustavnih promena, biti mnogi šira od koalicije stranaka u vlasti. I sam Ustav za eventualne promene, predvi?a širu koaliciju“, mišljenje je Milana Sitarskog.

Nakon što su predsjednik i potpredsjednici Federaciji u ponedjeljak poslijepodne položili zakletvu, dali su izjave o prioritetima u radu. Izdvajamo rije?i Milana Dunovi?a:

“Nema razloga da saradnja izme?u nas troje ne bude dobra, saradnja mora postojati. Radi?emo svi u interesu Federacije i svih njenih gra?ana.”

Izborom predsjednika i dva potpredsjednika Federacije, iz tri konstitutivna naroda, omogu?en je proces sastavljanja federalne Vlade. Istog dana, Predsjedništvo BiH je, na vanrednoj sjednici imenovalo Denisa Zvizdi?a iz SDA za mandatara Vije?a ministara. On je ranije za bh. medije izjavio kako ?e nastojati da ministri više odgovornosti pokazuju prema državi BiH, a manje prema svojim partijama.

“Mislim da bi bilo mnogo funkcionalnije i da bi bio postignut ve?i stepen odgovornosti, kada bi oni primarno odogovarali predsjedavaju?em Vije?a ministara, a onda i Parlamentu BiH, nego što dosadašnja praksa pokazuje da imaju ve?u odgovornost prema onim koji su ih delegirali, a ne prema instituciji u kojoj rade”, izjavio je Zvizdi?.

(Gordana Sandi?-Hadžihasanovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!