Izabrana Vlada Kosova, Isa Mustafa premijer

10 Dec 2014

Mustafini zamenici su Hashim Thaci, čelnik Demokratske partije Kosova koji je ujedno i ministar spoljnih poslova, Kujtim Shala, Branimir Stojanović (Srpska lista)

Skupština Kosova izglasala je novu Vladu Kosova, na osnovu sporazuma Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova, te Srpske liste, parlamentarne grupe 6+ i ostalih neve?inskih poslanika.

Sa 73 za 38 protiv i dva uzdržana, Skupština je izabrala novu vladu Kosova.

Novoizabrani premijer Kosova i ?elnik DSK, Isa Mustafa, zahvalio se svima u Skupštini koji su glasali, ali ne i poslanicima iz njegove partije koji nisu podržali njegov kabinet.

“Želim da naglasim posve?enost s kojom ?emo svi raditi zajedno u interesu gradjana Republike Kosova, u interesu demokratije, u interesu evropskog razvoja i naših porodica. Hvala svima na poverenju što ste glasali, hvala i onima koji su bili protiv ili uzdržani, jer je pravo svakog ?oveka da glasa. Naravno, to važi za sve vas, ali ne i za poslanike DSK”, kazao je on.

Mustafini zamenici su Hashim Thaci, ?elnik Demokratske partije Kosova koji je ujedno i ministar spoljnih poslova, Kujtim Shala, Branimir Stojanovi? (Srpska lista). DPK i DSK su pre sednice potpisali sporazum sa Srpskom listom.

Uz njih, Mustafin kabinet ?ine Kujtim Shala, ministar kulture; Mahir Yagxhilar (turska zajednica), ministar za javnu administraciju; Ljubomir Mari? (Srpska lista), ministar za administraciju lokalne samouprave; Arasim Bajrami (DPK), ministar za obrazovanje, nauku i tehnologiju; Valon Murati (koalicija DPK), ministar dijaspore; Hajredin Kuci (DPK), ministar pravde; Avdullah Hoti (DSK), ministar finansija; Blerand Stavileqi (DPK), ministar ekonomskog razvoja; Bekim Collaku (DPK), ministar ekonomskih integracija; Haki Demolli (DSK), ministar bezbednosnih snaga Kosova; Aleksandar Jablanovi? (Srpska lista), ministar za zajednice i povratak (Jablanovi? je prethodno podneo ostavku na poslani?ko mesto u Skupštini Srbije); Ferid Agani (koalicija DPK), ministar za prostorno planiranje; Arban Abrashi (DSK), ministar za rad i socijalno staranje; Imet Rrahmani (DSK), ministar zdravlja; Lutfi Zharku (DSK), ministar infrastrukture; Hykmete Bajrami (DSK), ministar trgovine; Skender Hyseni (DSK), ministar unutrašnjih poslova; Memli Krasniqi (DPK), ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Edita Tahiri iz PDK i Rasim Demiri iz bošnja?ke zajednice su ministri bez portfelja.

Svi ministri su odmah po izglasavanju poverenja kabinuetu Mustafe, položili zakletvu pred poslanicima Skupštine, ?ime je završena višemese?na institucionalna kriza na Kosovu.

Aleksandar Jablanovi?, predsednik Srpske liste, a novoizabrani ministar za zajednice i povratak, kazao je za RSE da na osnovu sporazuma DPK i DSK sa Srpskom listom, Zajednica srpskih opština treba da se uspostavi u roku od tri do pet meseci, pružanje posebnom tretmana prošlih privatizacija i budu?ih valova privatizacije u opštinama sa srpskom ve?inom na Kosovu, povratak interno raseljenih Srba i nealbanaca uz bezbednosne garandije.

Tako?e, sporazum predvi?a mesto zamenika premijera, ministarstvo za lokalnu samoupravu, ministarstvo za zajednice i povratak, kancelariju za zajednice pri Uredu Premijera i šest zamenika ministara.

Sporazum takodje predvidja da Agencije Vlade i Skupštien Kosova na pozicijama predvi?enim za srpsku zajednicu pretrpe izmene uz saglasnost Srpske liste. Tako?e, predvi?eno je imenovanje pripadnika srpske zajednice u pozicija zamenika šefova i drugim važnim pozicijama u Policiji Kosova.

Uspostavljanje letova i železni?ke linije Beograd – Priština bi?e prioritetne teme tehni?kog dijaloga.

Kancelarije EU/SPEU i šefovi misija država ?lanica EU prisutnih na Kosovu u zajedni?kom saopštenju su pozdravili konstituisanje vlasti i ?estitali na imenovanju nove vlade, ali i upozorili:

„Pred Kosovom se nalaze mnogi izazovi, od sprovo?enja politi?kih i ekonomskih reformi do prioritetnog socijalno-ekonomskog razvoja i zapošljavanja, od obnavljanja posve?enosti dijalogu sa Beogradom do insistiranja na boljem upravljanju, vladavini prava i borbi protiv korupcije, potpunoj saradnji sa EULEX-om i osnivanju specijalnog suda. Gra?ani Kosova kao i me?unarodna zajednica o?ekuju da ?e se novoformirane institucije uhvatiti u koštac sa ovim izazovima energi?no, posve?eno i odlu?no. Svi ovi prioriteti su od kriti?nog zna?aja za razvoj Kosova i njegov evropski put. Evropska unija i njene države ?lanice su spremne da pruže podršku Skupštini i Vladi u njihovom radu.”

(Amra Zejneli, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!