Makedonija: Izabrana prijelazna vlada, opozicija napustila Sobranje

19 Jan 2016

Skupština Makedonije konstatirala je ranije ostavku premijera Gruevskog, čime je prestao mandat vladinog kabineta

Makedonska skupština je sa 72 glasa za, devet suzdržanih i nijednim glasom protiv, izabralo novu prijelaznu vladu na ?elu sa Emilom Dimitrijevim. Opozicija je prije glasanja izašla iz sale.

“Gra?ani su ti koji odlu?uju, a mi trebamo i dalje raditi za njih, za našu zemlju Makedoniju i zajedni?ku budu?nost. Imamo odgovornost pred gra?anima. Ne?emo odstupiti u ovakvim složenim vremenima. Nastavit ?emo odgovorno, dostojanstveno, s ?asnim namjerama, i u interesu gra?ana Makedonija”, kazao je Dimitrijev.

Imenovanje privremene vlade uslijedilo je nekoliko sati nakon što je koalicija “Za bolju Makedoniju”, sastavljena od vladaju?eg VMRO-DPMNE i albanskog DUI-ja najavila da Makedonija ide na prijevremene parlamentarne izbore 24. aprila.

Vladaju?e stranke predložile su raspuštanje parlamenta krajem februara.

Skupština Makedonije konstatirala je ranije ostavku premijera Nikole Gruevskog, ?ime je prestao mandat cijelog vladinog kabineta.

Predsjednik države mandat za sastav tehni?ke vlade dao je Emilu Dimitrijevu, bivšem generalnom sekretaru VMRO-DPMNE.

“Danas vam, poštovani gra?ani, s ponosom saop?avam da je naša država krenula odlu?no dovesti do kraja politi?ku krizu i hrabro napredovati ka budu?nosti. Ovo zapo?inje izborima 24. aprila. ?vrsto stajanje iza izbora, koje su dogovorile sve partije u Pržinu, predstavlja reafirmaciju naše vjere u demokratiju”, kazao je Gruevski.

Posredovanje me?unarodne zajednice

Aprilski datum za održavanje izbora utvr?en je još ljetos dogovorom postignutim uz posredovanje me?unarodne zajednice.

“S najboljom namjerom objasnili smo sve opcije kako bi se što prije okon?ala kriza. Jedino rješenje je provo?enje izbora, koji ?e se održati 24. aprila. Taj datum stoji u zajedni?kom dogovoru, i trebaju ga ispoštovati sve potpisnice”, izjavio je Ali Ahmeti, predsjednik DUI-a.

Me?utim, opozicioni Socijaldemokratski savez traži odlaganje izbora zbog, kako kažu, neprovedenih reformi koje treba da osiguraju fer i demokratske izbore, i koje su bile dogovorene istim dokumentom.

“Nepro?iš?eni bira?ki spisak i medijski mrak Nikola Gruevski i VMRO DPMNE žele iskoristiti za spas svoje kože, zato što nisu ispunili klju?ne obaveze Dogovora iz Pržina. Za SDSM nisu prihvatljivi izbori bez slobodnih medija i bez pro?iš?enog bira?kog spiska i na takvim izborima ne?emo u?estvovati”, istakao je Goran Sugareski, ?lan SDSM-a.

Glasanje za tehni?ku vladu

Nakon imenovanja mandatara Dimitrijeva makedonski parlament trebao je da glasa za tehni?ku vladu koja ?e pripremiti vanredne izbore.

Premijer Nikola Gruevski je deponirao svoju ostavku predsjedniku Sobranja 14. januara, uz uvjet da može biti aktivirana 100 dana prije vanrednih parlamentarnih izbora. On nije iskoristio pravo da obrazloži ostavku, o ?emu je obavijestio predsjednika Sobranja.

Vanredni parlamentarni izbori su bili dogovoreni da se održe 24. aprila, takozvanim Dogovora iz Pržina, ali opozicioni SDSM smatra da izbori ne mogu da se održe zato što i dalje postoje sumnje da ?e biti fer i demokratski. Zbog takvog razvoja doga?aja, vrh SDSM zakazao je hitni sastanak.

U nedjelju su nastavljeni pregovori radnih grupa ?etiri najve?e politi?ke stranke o sprovo?enju dogovora iz Pržina, na kojem ih je predsjednik Državne izborne komisije Aleksandar ?i?akovski obavijestio da vanredni izbori u Makedoniji tehni?ki mogu da se sprovedu 24. aprila, ali da do tada ne može da se obavi temeljna provjera bira?kog spiska.

Politi?ka kriza u Makedoniji traje od polovine 2014. kada je SDSM odbio da u?e u parlament tvrde?i da je VMRO DPMNE lažirala izbore.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!