IVICA ĐIKIĆ: Dodikova retorika izgovor za njegovo bavljenje kriminalom

17 Sep 2016

Međunarodna zajednica Milorada Dodika i Republiku Srpsku mora natjerati da uđu u izgradnju Bosne i Hercegovine, a ne u njeno rušenje

Ivica ?iki?, nagra?ivani pisac i novinar u intervjuu za RSE kaže da zaoštrene retori?ke odnose zemalja regije ne treba ozbiljno shvatati i da je to samo predizborna pirotehnika na koju su gra?ani ve? naviknuti. ?iki? naglašava da me?unarodna zajednica Milorada Dodika i Republiku Srpsku (RS) mora natjerati da u?u u izgradnju Bosne i Hercegovine, a ne u njeno rušenje, jer, kako navodi ?iki?, Dodikova ideja o podjeli BiH nije realna, ve? izgovor pod kojim on sebe želi zaštititi od pravosudnih institucija zbog višemilijunskog kriminala.

RSE: Kako vidite odnose u regiji koji su ovih dana zaoštreni?

?iki?: Izgleda mi poprili?no besmisleno, jer ne vidim neki poseban razlog za ovakvu eskalaciju odnosa, osim neke predizborne pirotehnike koja je o?ito neizbježna kada je rije? o ovim prostorima. Kada se god radi o izborima izmisli se neka me?unacionalna i me?udržavna napetost i traje sve dok ne završe izbori. Nakon toga, opet se ulazi u fazu ni?ega.

Ovo je jedan od tih ciklusa besmislenog ponavljanja nekih sukoba, a da zapravo ne znamo ni oko ?ega se sukobljavaju. Sukobi su tu, ?ini mi se, sami sebi svrha, i ne?emo se toga tako brzo riješiti.

RSE: Ne vidite ništa ozbiljno u takvoj zaoštrenoj retorici?

?iki?: Pa, teško je re?i da ne shva?am ozbiljno, jer ipak imate premijere i predsjednike država koji na takav na?in razmjenjuju poruke ili uvrede. Ali, mislim da tome treba pridavati što manje pažnje, jer u osnovi toga nema ni?ega. Suština toga je potpuno prazna.

RSE: Kako gledate na situaciji u BiH, jer ovdje se sve više govori o zemlji koja ?e uskoro biti podijeljena?

?iki?: Mislim da je RS trajni problem BiH, pogotovo s Miloradom Dodikom ?ija se politika posljednjih deset godina svodi na to da se BiH obesmisli, a sve da bi mogao re?i da ta država ne funkcionira i da bi mogao re?i da je se podijeli na dva ili tri dijela, na dvije ili tri državice.

Dok se taj strukturni problem RS ne riješi, mislim da Bosna i Hercegovina ne može biti funkcionalna država. Mislim da nije realno o?ekivati da se tako brzo ukine Republika Srpska, ali da se nekako RS i Dodika natjera da budu konstruktivni, da Daytonski sporazum shvate kao podlogu za konstrukciju BiH, a ne isklju?ivo kao podlogu za dekonstruiranje i razvaljivanje BiH.

Daytonski mirovni sporazum možete shva?ati i ovako i onako, Dodik ga je shva?ao isklju?ivo kao podlogu za razbijanje Bosne i Hercegovine, za pokazivanje da ta zemlja nije funkcionalna. Mislim da se to mora promijeniti. Ne nužno sutra, jer to nije realno da se ukine Republika Srpska, ali da se natjera RS da se ponaša konstruktivno, da pokuša graditi BiH.

RSE: No, iako su svi deklarativno protiv Dodikove politike, on, ipak, sve što zamisli dovede do kraja. Kako to komentirate?

?iki?: Boje se valjda zaoštravanja, boje se neke vrste primicanja konkretnijim sukobima. I onda kada s jedne strane imaju prijetnju zaoštravanjem do maksimuma, i s druge strane Dodika, oni ?e i?i na to da Dodika primire, da on odustane od tih svojih sumanutih ideja o kojima i nije mislio ozbiljno nego su one uvijek u funkciji toga da uplaši me?unarodnu zajednicu i da onda njemu me?unarodna zajednica malo progleda kroz prste.

Prije svega tu mislim na njegovo bavljenje kriminalom i onim što se posljednjih deset godina doga?alo pod njegovom kapom u RS a to je, prije svega, ozbiljan kriminal u kojem su milijuni nestali ili su uzeti od gra?ana u njegovoj režiji. Mislim da je njemu, prije svega, interes da sebe zaštiti od istraga nezavisnih pravosudnih tijela jer zna da kada bi se njime bavila nezavisna pravosudna tijela da ne bi imao šanse da bude na slobodi. Mislim da on sve svoje akcije zato radi.

RSE: Što napraviti i postoji li netko tko Bosnu i Hercegovinu može iz svega ovoga izvu?i?

?iki?: Mislim da ovo što govori Zoran Milanovi?, bivši hrvatski premijer, da se BiH preko reda na neki na?in ugura u EU, sa što manje uvjetovanja, sa što manje pritiskanja, da joj se gleda kroz prste, da je se primi u EU, jer je to jedini na?in da se zemlja o?uva kao cjelovita BiH, a da se onda, kada Bosna i Hercegovina bude u EU, kroz mehanizme EU, rješavaju ove stvari koje se danas ?ine nerješivima.

Mislim da ako BiH ostavimo izvan EU, da ?e ovo stanje kakvo je sada biti sve gore i gore. Smatram da bi za Bosnu i Hercegovinu bilo dobro da što prije u?e u EU jer bi to zna?ilo neku vrstu sigurnosti, neku vrstu zaštite, pravne sigurnosti – a to je po meni temelj i klju? svega.

RSE: Vidite li u novim generacijama koje nisu optere?ene prošloš?u neku snagu koje bi zemlje regije mogle izvu?i iz politike prošlosti?

?iki?: Teško mi je odgovoriti na to pitanje, jer mladi ljudi koji imaju struku, koji nešto znaju bježe zapravo od politike. Ljudima se politika gadi. Politika je toliko ocrnjena da ko god ima ozbiljan posao, ozbiljnu struku ne?e ni primirisati politici. I onda u politiku dolaze isklju?ivo ljudi koji imaju neke vlastite i privatne interese, a ne interese gra?ana, ne interese ljudi. Ja sam oko toga skepti?an, jer mislim da smo politiku prvo trebali u?initi nekim ?asnim zanimanjem.

RSE: Jesmo li se mi uop?e odmaknuli od tog vremena od prije dvadeset godina?

?iki?: Nismo. Smatram da rat na našim prostorima i dalje traje, samo što se ne puca, ljudi ne ginu, ljudi nisu po skloništima. Ali rat u nekim svojim vrlo bitnim segmentima traje pogotovo kroz tu braniteljsku ili bora?ku populaciju koja se postavlja kao arbitar svih društvenih, politi?kih i sportskih procesa. Ja ne vidim da ?e to prestati. Ne vidim da ta mo? braniteljskih organizacija splašnjava. Naprotiv, ona postaje sve važnija.

U Hrvatskoj su, recimo, oni ravnopravan sugovornik budu?em predsjedniku Vlade. Oni su ljudi koji se postavljaju kao politi?ki faktor bez ?ije se suglasnosti ili odobrenja ne može napraviti prakti?no ništa. Mislim da je to nastavak rata, samo se ne puca i ne gine, ali ratne poltike i dalje diktiraju naš život. To je razlog te apatije me?u ljudima. Dvadeset godina nakon rata ništa se bitno nije promijenilo.

(Maja Nikoli?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!