Ivanji primer Novog optimizma

10 Nov 2015

Autor, prevodilac, diplomata i novinar Ivan Ivanji dobitnik je nagrade Pokreta “Novi optimizam” za 2015. godinu

Autor, prevodilac, diplomata i novinar Ivan Ivanji dobitnik je nagrade Pokreta “Novi optimizam” za 2015. godinu, koja se dodeljuje osobama ili organizacijama koje se svojim delovanjem i zalaganjima bore za vrednosti koje su jasno izražene u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i Proglasu “Novog optimizma”, te svojom inicijativom daju dobar primer zajednici i društvu.

Ivanji je 11. dobitnik nagrade “Dobar primer Novog optimizma”, koja ?e mu biti uru?ena 10. decembra, na Me?unarodni dan ljudskih prava, u Narodnom pozorištu “Toša Jovanovi?” u Zrenjaninu, saopštio je Pokret “Novi optimizam”, ?ija je misija borba protiv ksenofobije i svih oblika ekstremizma, uklju?uju?i i najmra?niji oblik – fašizam.

Nakon dodele nagrade Ivanjiju, bi?e izvedena dokumentarna pozorišna predstava “Nevidljivi spomenici: priru?nik za ?itanje grada” o se?anju na Drugi svetski rat, antifašisti?ku borbu i Holokaust u Beogradu.

Na vest da je laureat nagrade Novog optimizma, Ivanji je, kako je preneo pisac Dragan Veliki?, bio za?u?en, jer sebe ne doživljava kao nekoga ko je po prirodi optimista, i svet vidi u onom lepšem izdanju. “Ivan nije sklon izlivima egzaltacije. Ne pamtim da sam ga ikada video ni besnog, ni preterano veselog. Uvek odmeren, ali ne i hladan. Ivanova suzdržanost isijava toplinu. On sebi možda ne izgleda kao optimista, ali njegov pogled na svet, i njegovo delo, bude optimizam u drugima”, naveo je Veliki?, koji je napisao obrazloženje za dodelu nagrade Ivanjiju koje ?e biti objavljeno prilikom sve?anog uru?enja.

Odluka o dodeli nagrade Ivanjiju saopštena je 9. novembra na tribini u Pozorišnom klubu “Zeleno zvono”, koja je održana na temu “Duh palanke i fašizacija društva”, a organizovana je povodom Me?unarodnog dana borbe protiv fašizma i antiseminizma i Dana se?anja na Kristalnu no?, kada su 1938. godine nacisti zapo?eli pogrom Jevreja i koja simbolizuje po?etak Holokausta.

Istori?arka Olga Manojlovi? Pintar, sociološkinja i autorka Janja Be? Neumann, strip autor Aleksandar Zograf, pokrajinska sekretarka za omladinu i sport Vojvodine Marinika Tepi?, sociološkinja i profesorka u Zrenjaninskoj gimnaziji Senka Jankov i Isidora Gruba?ki, kao moderatorka, govorili su o kulturi pam?enja i se?anju na Holokaust, o antifašizmu danas, o reviziji istorije, o odgovornosti lokalnih zajednica za ?utanje i zaborav, kao i o (ne)prisustvu te teme u javnom prostoru danas. Tako?e, otvoreno je i važno pitanje obrazovanja i uklju?ivanja tih tema u nastavne planove i program i neformalno obrazovanje mladih.

U “Zelenom zvonu” ujedno je otvorena izložba “Poslednje odredište Aušvic”, koja je deo materijala koji je tokom prole?a 2015. godine izložen u Istorijskom muzeju Srbije na istoimenoj izložbi, a deo je projekta za rekonstrukciju stalne postavke bivših jugoslovenskih država u muzeju u Aušvicu.

Na izložbi se, izme?u ostalog, mogu videti dve tajno snimljene fotografije paljenja leševa u Aušvicu i fotografije deportacije iz Bezdana.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!