Ivanišević: U Subotici povećan broj izbegličkih porodica

21 Jun 2016

Srbija nikada nije i neće primenjivati silu prema izbeglicama

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i bora?ka pitanja Nenad Ivaniševi? izjavio je danas u Subotici da u Srbiji boravi oko 1.000 izbeglica, na grani?nim prelazima Horgoš i Kelebija i u prihvatnom centru u Subotici ukupno ih ima oko 400, a pove?an je i broj izbegli?kih porodica.

“Najve?i izazov za humanitarne radnike i državu je kratak boravak izbeglica u Srbiji, jer oni ne žele da ostanu ovde, a mi treba da sagledamo njihovo zdravstveno stanje, eventualne zloupotrebe ovih ljudi, kao i da li ima maloletnih lica bez pratnje roditelja kojima je neophodan potpuno drugi tretman”, rekao je Ivaniševi?.

On je na okruglom stolu “Ljudska prava migranata i izgelica” povodom Me?unarodnog Dana izbeglica, kazao da se u narednom period ne o?ekuje njihov veliki priliv u Srbiju i dodao da do sada nije bilo primera vra?anja iz Ma?arske u Srbiju.

“Ne o?ekujemo veliki priliv ljudi, iako se u Turskoj pove?ava njihov broj, s obzirom na ratna dejstva u Iraku. Izbeglice ?e dolaziti ovde u zavisnosti od funkcionisanja sporazuma izme?u Evropske unije i Turske”, rekao je Ivaniševi?.

Prema njegovim re?ima, predstavnici Srbije razgovara?e sa kolegama iz Ma?arske vezano za kriterijume i principe po kojima se izbeglice primaju u tu državu ili vra?aju nazad, kao i o tome da se primanje zahteva za ulazak po?ne obavljati u prihvatnim centrima.

“Zahtevi bi mogli da se vrše u prihvatnim centrima, jer bi mogli da sklonimo te nesretne ljude sa grani?nih prelaza i da organizujemo prevoz ljudi u Ma?arsku koji bi tekao iz prihvatnih centara”, kazao je Ivaniševi?.

On je rekao da ima i podatke o nepravilnom tretmanu izbeglica i koji se dešava u Bugarskoj, odakle izbeglice svedo?e o veoma lošem tretmanu od strane vlasti i gra?ana koji tamo žive.

“Mi o?ekujemo da, ukoliko postoji zloupotreba ljudi o kojima nas obaveštavaju iz UNHCR-a, vidimo sa kolegama iz Ma?raske koji su to kriterijumi prijema, odnosno odbijanja zahteva koje podnose izbeglice”, kazao je Ivaniševi?.

Na pitanje novinara da li je ta?no da su u suboti?koj bolnici primljeni ljudi koji su, prilikom neuspešnog prelaska državne granice na ma?arskoj strani pretrpeli fizi?ko nasilje, Ivaniševi? je rekao da je “vrlo teško dokazati šta se dogodilo, jer ne postoje jasni dokazi o tome”.

“Nemamo jasan dokaz, nemamo policijske izveštaje, ve? imamo izjave pojedinih ljudi i niko nam to ne može garantovati, jer te izjave nisu dokumentovane na adekvatan. Dok ne budemo imali konkretan dokaz da se to stvarno desilo na teritoriji neke druge države, ja ne želim o tome da govorim”, kazao je Ivaniševi?.

On je dodao da Srbija “nikada nije i ne?e primenjivati silu prema izbeglicama i da na teritoriji Srbije izbeglice ne?e osetiti ni udarac pendreka, ni miris suzavca”.

Stalni koordinator UN-a u Srbiji Klod Kon rekao je da je zabrinut za stanje ljudskih prava izbeglica u Ma?arskoj i Bugarskoj i dodao da se Srbija humano odnosi prema ovim ljudima.

Na pitanje, da li EU razmatra mogu?nost “kažnjavanja” onih država koje nehumano postupaju prema izbeglicama, Kon je kazao da je ovo dobro pitanje ali za Evropsku uniju.

“Smatram da bi Ujedinjene nacije, Evropska unija i svi oni koji su uklju?eni u rešavanje izbegli?kog pitanja trebali da se ujedine i daju odgovore na ovo pitanje”, rekao je on.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!