Ivana Dulić-Marković ulazi u Banovinu

23 Sep 2008

Potpredsednica

Potpredsednica G17 plus i šefica Pokrajinskog odbora te stranke Ivana Duli?-Markovi? bi?e nova potpredsednica Izvršnog ve?a Vojvodine, saznaje „Dnevnik“. O ovoj promeni u sastavu pokrajinske vlade poslanici Skupštine APV izjašnjava?e se ve? na današnjoj sednici.Ivana Duli?-Markovi? potvrdila je našem listu da ?e na mestu potpredsednika PIV-a zameniti strana?kog kolegu Jana Saboa, koji je podneo ostavku u Banovini jer odlazi na drugu funkciju u Republi?koj vladi. Uz potpredsedni?ko mesto, kako nam je kazala, ona ?e voditi i Sekretarijat za me?unarodnu i regionalnu saradnju, na ?elu kojeg je sada funkcionerka G17 plus Jadranku Beljan-Balaban. Jadranka Beljan-Balaban preuze?e resor lokalne samouprave i me?uopštinske saradnje, koji je do sad vodio Sabo.

– Predsednik G17 plus Mla?an Dinki? i vrh stranke tražili su da ja preuzmem odgovornost jer smatraju da bi to ubrzalo promene i u samoj pokrajinskoj administraciji i stvorilo uslove za brži nastavak evropskih integracija, što je naš najvažniji cilj. Naravno, to je za mene bila teška odluka, pošto sam prethodno odbila da u?estvujem u vlasti sa socijalistima na pokrajinskom nivou. Ali, kona?no, ne bavim se politikom zbog SPS-a, nego zbog gra?ana Vojvodine kojima je najbitnije da što pre ostvare standarde koji ?e nas približiti EU – rekla je ona.

Ivana Duli?-Markovi? je navela da je prethodno odbila potpredsedni?ko mesto u pokrajinskoj vladi kad je ona formirana pre dva meseca jer se protivila davanju „blanko poverenja“ socijalistima, pošto u tom trenutku još nije bilo rešeno ni pitanje vlasti u Beogradu, Nišu i brojnim opštinama u Vojvodini gde je SPS ve? bio u koaliciji s radikalima.

Dodala je da njena odluka motivisana i potrebom da se zadrži prepoznatljivost G17 plus na pokrajinskoj politi?koj sceni, koja je bila dovedena u pitanje njenim prethodnim odbijanjem da u?estvuje u pokrajinskoj vlasti.
Ivana Duli?-Markovi? prethodno je bila ministarka za poljoprivredu, a potom i potpredsednica zadužena za evropske integracije u prvoj vladi Vojislava Koštunice formiranoj u maju 2004. godine. Od tada nije imala politi?ki angažman u državnim organima.

Prelomilo mišljenje SPS-a o statutu

Ivana Duli?- Markovi? kaže da je jedan od razloga zbog kojih je sad ipak prihvatila angažman u PIV-u taj što se, u me?uvremenu, „donekle promenila politi?ka situacija“, ali da je za njenu odluku bilo prelomno to što je SPS prihvatio ponu?eni prednacrt novog statuta APV.
– U Beogradu je u me?uvrenu formirana proevropska vlast, a raskinute su i lokalne koalicije izme?u SPS-a i SRS-a u mnogim opštinama u Vojvodini. Ali, za mene je bilo prelomno kad su se socijalisti pozitivno izrazili o predloženom statutu Vojvodine, koji možda nije najbolje rešenje za Vojvodinu, ali je sigurno najviše što se moglo izvu?i iz važe?eg Ustava Srbije. Iskreno da kažem, nisam o?ekivala ovakav stav SPS-a, ali to me donekle ohrabruje da ipak možemo zajedni?ki da radimo za dobrobit Vojvodine – kazala je ona.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!