IVANA DULIĆ MARKOVIĆ: U Srbiji se politika svodi na pi-ar

09 Jun 2010

Centralna vlast je pokazala da nema nikakvu nameru da se odrekne dela vlasti i novca u korist nižih nivoa vlasti. Njihova poruka je: mi bolje od vas znamo potrošiti vaš novac

Bivša potpredsednica G17 plus i doskorašnja potpredsednica Vlade Vojvodine Ivana Duli? Markovi? kaže da je poražavaju?e što je jedno dobro rešenje kao što je uvo?enje institucije nacionalnih saveta na prvim neposrednim izborima tih organa ispolitizovano. U intervjuu za portal autonomija.info, ona je ocenila da je strana?ka jagma za mandatima u manjinskim parlamentima pokazala da u našem društvu ništa ne može da bude izvan dnevne politike.
– Iako je Zakon o nacionalnim savetima dobar propis, jer uvodi standarde koji bi mogli da doprinesu da manjine više uti?u na pitanja koja se ti?u obrazovanja, kulture i informisanja, u izbornoj kampanji sve to se pretvorilo u mehanizam koji služi partijama da ostvare rezultat. Pretpostavljam da se zbog toga u tu kampanju uklju?ila i Demokratska stranka. G17 plus se nije uklju?io jer je zauzet svojim internim stvarima, pa se u Vojvodini nije ni setio manjina. Ali, poražavaju?e je što su gotovo sve stranke ovaj proces formiranja nacionalnih saveta shvatile kao pripremu za naredne redovne izbore – istakla je ona.
Dodala je da je to samo još jedan primer da politi?koj eliti u Srbiji nije važna suština, odnosno „izgradnja gra?anskog društva u kojem se u izbornim procesima cene sposobnosti, pre svega, i u kojem ?e pravo manjina na jezik, kulturu, informisanje i obrazovanje postati standard“.

Kako vidite politiku pokrajinske Vlade danas nekoliko meseci nakon usvajanja Statuta APV, s obzirom da taj akt ne može da se primenjuje jer za to nisu obezbe?eni osnovni mehanizmi – imovina i prihodi?
– Ve? je u tom dugom procesu donošenja Statuta bilo sasvim jasno da ne postoji istinska volja da se napravi takav akt koji ?e doprineti da se što se više i prava i odgovornosti Vojvodini zaista vrati. Me?utim, pošto je danas sve samo pi-ar ili dnevna vest, tako je i usvajanje Statuta prošlo na tom niovu – dnevne vesti. Jer, niko više ne govori o vra?anju imovine opštinama i pokrajini, niti o finansiranju nadležnosti Vojvodine. S druge strane, pokrajinska Vlada, ?ini mi se, radi ono što može u takvim okolnostima, i dobro je što je program njenog rada koncentrisan na programe zapošljavanja, koliko je to mogu?e. Ali, sve što se ?ini, ?ini se samo zbog nedostatka novca, a ne zbog toga što je to zacrtana politika pokrajinske vlasti.

U kojoj meri je Vojvodina dobrovoljno pristala da se odrekne mehanizama kao što su imovina i prihodi, prihvataju?i samo „gole“ nadležnosti?
– Sigurna sam da pokrajinska vlast, niti stranke koje ?ine vladaju?u koaliciju u Vojvodini nisu ni imali izbora. Iako li?no smatram da bi bilo bolje da Statut nije usvojen, nego što je to u?injeno u tako problemati?nom kontekstu, jer, da je stav iz Vojvodine bio oštriji, možda bi se nešto brže i kvalitetnije rešavalo. Me?utim, zbog datih odnosa snaga, realno, druga opcija bila je totalna politi?ka propast da se odustalo od kakvog-takvog statuta i zakona o nadležnostima. Dobro je što je Statut otvorio polemiku o Vojvodini, ali nije dobro što je rezultat izostao jer smo dobili polovi?no rešenje, dok o?igledno nikog više niti ne interesuje šta ?e se dalje dešavati u tom pogledu.

Koliko je realna pri?a o decentralizaciji, koju potencira i nova Unija regiona Srbije, u okolnostima kad se odbija skupštinska rasprava o vra?anju imovine lokalanim samoupravama, ili pak o prihodima APV, dok se javnost zabavlja pri?ama o nepristojno bogatim ljudima u Srbiji, o tajkunskim mostovima?
– O?igledno je da se prioriteti i Vlade i predsednika Srbije zasnivaju na „povla?ivanju“ gra?anima oko tema koje ih najviše bole. Pretpostavljam da su gra?ani u anketama verovatno kao problem tagetirali i bogate ljude, tajkune… Jer, valjda se lakše živi ako je neko drugi kriv, pošto je siromaštvo zaista zastrašuju?e. A to politi?ari onda koriste u dnevno-politi?ke svrhe i za vlastiti pi-ar. Nažalost, suštinski se ništa ne ?ini da gra?ani bolje žive. A jedan od mehanizama kojima bi se taj boljitak omogu?io je i sprovo?enje procesa decentralizacije. Naime, opštinama i gradovima se ne vra?a imovina, iako svi dobro znaju da bi to bio mehanizam koji bi omogu?io lakše rešavanje nagomilanih problema. A najevidentniji dokaz da ne postoji ni minimum volje da se vlast spusti na lokalni nivo jeste drasti?no smanjenje transfera lokalnim samoupravama. Time je zapravo centralna vlast pokazala da nema nikakvu nameru da se odrekne dela vlasti i novca u korist lokalnih samouprava. Njihova poruka bila je zapravo: mi bolje od vas znamo potrošiti vaš novac. Me?utim, mene više zabrinjava što su preko toga ?utke prešli i predstavnici lokalnih samouprava, koji su dozvolili da im se oduzme ogroman novac. O?igledno je da je njihovo ?utanje posledica partijske države, s obzirom da su svi oni partijski sledbenici i onaj ko bi se pobunio sigurno ne bi dobro priošao, osim ako nije Goran Ješi?.

Menja li se bitno pozicija G17 plus u Vojvodini nakon formiranja Unije regiona Srbije, s obzirom da se u Vojvodini više favorizuju druge ?lanice te Unije, kao što su Narodna partija Maje Gojkovi? i Vojvo?anska partija?
– Bilo bi strašno i veoma zabrinjavaju?e da vojvo?anski G17 plus ostane u senci Narodne partije ili Vojvo?anske partije. Ne slažem se s tim da partije ne treba da vode politiku, ve? da se bave problemima gra?ana, kako se to sad propagira. Razli?ite stranke i postoje kao politi?ke organizacije, jer treba da ponude svoju prepoznatljivu politiku. A ako politika nije prepoznatljiva, onda gra?ani ne?e imati razloga da glasaju za tu opciju. Uostalom, sa ?ela Pokrajinskog odbora G17 plus povukla sam se jer su mnogi u stranci zamerali da u Vojvodini vodimo neku drugu politiku u odnosu na onu koja se vodi na nivou stranke u Beogradu. A u takvoj percepciji ja sam prepoznata kao „krivac“. Me?utim, ne vidim da je G17 plus u Vojvodini u me?uvremenu izgradio novi identitet, mada mislim da svakom treba pružiti priliku.

Svetlana Ratkov

Podelite ovu stranicu!