Italijansko tržište nekretnina pred kolapsom

21 Feb 2013

Prodaja na italijanskom tržištu nekretnina, nekad jednom od najjačih, prošle godine je pala za 23,4 posto, na najniži nivo od 2008. godine

Tržište nekretnina u Italiji je pred kolapsom. Ponuda uveliko nadmašuje potražnju. Premijer Mario Monti nedavno je uveo i visok porez na nekretnine koji je u državnu kasu donio ?etiri milijarde eura. Uprkos tome, gra?ani nisu zadovoljni.

Kranova oko Rima ne manjka. Nova naselja ni?u, ali pitanje je ho?e li se iko useliti nakon izgradnje.

Italijansko tržište nekretnina nekad je bilo jedno od najja?ih, no prošle godine prodaja je pala za 23,4 posto, na najniži nivo od 2008. godine.

Italijani su narod koji se veoma lako odlu?ivao na kupovinu stana i uzimanje kredita. Danas im se teško odlu?iti na taj korak. Strah od dugoro?nog vezivanja za banke nije im primamljiv.

Rimljanka Silvana Vitelli je pobijedila taj strah, no problem je što ve? pet mjeseci bezuspješno pokušava dobiti kredit.

“Zaista želim kupiti ku?u, jer želim porodicu. A, danas je vrlo teško zasnovati porodicu ako nemate neku sigurnost poput vlastitog doma“, kaže Silvana Vitelli.

Uništeno tržište

Ekonomska kriza uništila je tržište, a agencije za nekretnine za to krive i banke. Broj odobrenih hipotekarnih kredita pao je za 40 posto.

“Banke teško odobravaju hipoteke i to samo odre?enim ljudima koji su uvijek imali novac, tako da tržište luksuznih nekretnina nije toliko pogo?eno. No mislim da je ovo jako velik problem“, kaže Francesco Minervini iz agencije za nekretnine Roma Immobiliare.

Bogatstvo italijanskih porodica se topi. Prema podacima Centralne banke Italije, za deset godina njihovi bankovni ra?uni smanjili su se za 40 posto.

Novo optere?enje na ionako tanke budžete je porez na nekretnine kojeg je nedavno uveo premijer Monti. Silvio Berlusconi udario je kontru obe?avši da ?e ga ukinuti.

Analiti?ari smatraju da bi upravo taj porez mogao biti jedna od presudnih ?injenica koja ?e odlu?iti pobjednika izbora.

“Italijani po?inju shvatati da je porez dio života. Oni su Evropljani i porez na prvu nekretninu ne može se ukinuti koliko god to Berlusconi obe?avao“, kaže James Walston sa Ameri?kog univerziteta u Rimu.

Silvio Berlusconi je 2008. godine dobio izbore zahvaljuju?i upravo ukidanju sli?nog poreza. No, ovaj put, analiti?ari su skepti?ni, jer bez prihoda Italija ne?e biti u mogu?nosti da iza?e iz recesije i smanji javni dug.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!