Italija – zemlja bez plana i programa

26 Feb 2013

Neko konstruktivno rešenje za suzbijanje krize u Italiji po svemu sudeći nema ni jedna stranka. Nezaposlenost raste, plate se smanjuju, a većina Italijana je gotovo sasvim rezignirana

Ekonomska kriza se u Italiji itekako ose?a. Recesija koja vlada u toj zemlji, prema najnovijem izveštaju Evropske komisije mogla bi da bude savladana tek tokom 2014. godine. Do tada ?e i nezaposlenost još više da poraste, prema procenama i do 12 odsto. O reformama se do sada samo govorilo, dogodilo se nije gotovo ništa – osim pove?anja poreza.

„Situacija u kojoj se nalazimo možda nas probudi i pomogne onima koji su do sada mislili samo na danas i sutra. Sada se polako ipak uvi?a da to nije dovoljno, da postoji i jedno prekosutra, i budu?nost“, kaže Marko Solaco, stomatolog iz Rima. „Ja li?no krizu itekako ose?am. Od 2008. godine do danas moja primanja su se prepolovila. Problem je u tome što Italija ne želi da se ozbiljno suo?i sa situacijom. Slede?e godine ?e biti još teže, 2013. nam ne?e doneti veliku promenu“, dodaje on.

Stranke bez koncepta i rešenja

Njegovo mišljenje potvr?uje i politikolog Luc Klinkhamer koji ve? 13 godina živi u Rimu i radi na Nema?kom istorijskom institutu. „Obe?anja politi?ara tokom izbornih kampanja o tome da ?e smanjiti štednju, bira?i naravno rado slušaju. Italijani s tim lako mogu da se identifikuju s obzirom na to da je svima pred o?ima Gr?ka. Uvereni su da ?e Italija, ako se ništa ne promeni, završiti isto kao Gr?ka“, kaže Klinkhamer.

Prema njegovom mišljenju neki uverljivi koncept za smanjenje krize u Italiji nema ni jedna stranka. „Ve?ina stranaka tokom predizborne kampanje nije iznela nikakav konkretni plan ili koncept po pitanju rešenja krize u privredi“, kaže on. Naime, ni bivši premijer Italije Silvio Berluskoni, ni najve?a zvezda izbornih kampanja, glumac Bepo Grilo, ali ni jedan predstavnik levice, nisu izašli s nekim konstruktivnim planom osim sa obe?anjima da ?e smanjiti poreze i štednju. Jedino je bivši šef italijanske vlade Mario Monti, najavio da ?e, ukoliko bude izabran, nastaviti s programom kao i do sada. „Sve stranke žele da pove?aju zaposlenost, ali niko nema program po pitanju štednje. I u tome je najve?i problem“, kaže Luc Klinkhamer.

Dužni?ka krizu se gura pod tepih

Stomatolog Marko Solaco je gotovo u potpunosti razo?aran radom etabliranih stranaka u Italiji. Od parlamentarnih izbora, odnosno od pobednika, o?ekuje zapravo samo jedno: „Bilo bi dobro kada bi kona?no postali iskreni i pošteni. Mnogi politi?ari su se obogatili i zato su nam sada potrebni ozbiljni ljudi koji ?e ozbiljno da rade svoj posao, bez obzira iz koje su stranke“, kaže on. Ispitivanja pokazuju da je ve?ina Italijana danas potpuno rezignirana i da ljudi više ne gaje nikakve iluzije. „Oni ?ak veruju u manipulacije sa kursevima valuta i bankarski poslova“, kaže Nemac Klinkhamer.

Po pitanju nezaposlenosti, situacija u Italiji tako?e nije baš blistava, pre svega ako se pogleda visoki procenat nezaposlenosti me?u mladima – 37 odsto. „U Italiji postoji ?itava masa mladih ljudi sa završenim školama i dobrim obrazovanjem, a koji su, uprkos tome, bez posla. Oni su budu?nost naše zemlje i to bi trebalo da bude prvo s ?ime bi trebalo da se pozabavimo“, kaže Laura Bernaši, producentkinja iz Rima. Ona, kao i Marko Solaco i mnogi drugi, zbog razo?aranja u etablirane politi?are i stranke, ra?unaju s tim da ?e na izborima mnogo glasova dobiti glumac, komi?ar Bepe Grilo. On se zalaže za socijalnu jednakost i smanjenje plata bogatih politi?ara.

Italija mora da postane zanimljivija stranim ulaga?ima

Norbert Pudzih, iz Italijansko-nema?ke trgovinske komore u Milanu, kaže da problemi u italijanskoj privredi leže prvenstveno u zastarelim strukturama. Prema njegovom mišljenju, Italija raspolaže jakom industrijskom osnovom koja je u stanju da vrlo uspešno izvozi razne proizvode (mašine, automobile, hemijske proizvode, a ne samo modu i mocarelu). „Ali problem je u tome što je ona izgubila na atraktivnosti kod ulaga?a i to bi vlada trebalo da promeni, pre svega da sprovede poreske reforme ?ime bi privukla pre svega doma?e ulaga?e, ali i one iz inostranstva“, kaže Pudzih.

I on kaže da, prate?i predizbornu kampanju u Italiji, nije u programu nijedne stranke primetio neki konkretni plan ili program za rešenje krize. „Svi smo u napetom iš?ekivanju rezultata izbora“, kaže on. Rejting-agencija „Standard end Purs“ ve? je jednom objavila upozorenje da bi zbog nestabilne vlade kamate na državni dug u Italiji opet mogle da porastu, a time i sveopšta kriza evra.

(Bernd Rigert/Željka Telišman, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!