Pastor raspisao pokrajinske izbore, pozvao na fer kampanju

22 Mar 2016

"Skupština Vojvodine je parlament u kojem se neguje visok nivo kulture u ophođenju, kao i međusobno uvažavanje i poštovanje"

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor raspisao je danas redovne pokrajinske izbore za 24. april, kada ?e biti održani i lokalni i vanredni republi?ki izbori.

Pastor je potpisao Pokrajinsku skupštinsku odluku o raspisivanju redovnih izbora u Vojvodini i pozvao gra?ane da iskoriste svoje pravo i da glasaju na predstoje?im izborima “za onoga koga žele”.

“Vi ste jedini koji imate pravo da odlu?ite ko ?e u slede?em mandatu imati priliku da vas predstavlja u Skupštini Vojvodine”, kazao je Pastor na konferenciji za novinare.

On je i svim strankama i ostalim u?esnicima na izborima poru?io da je Skupština Vojvodine parlament u kojem se neguje visok nivo kulture u opho?enju, kao i me?usobno uvažavanje i poštovanje.

“Svi zajedno smo izgradili respektabilnu instituciju i to je u?inak svih 120 poslanika i iz tog razloga pozivam sve na fer i korektnu kampanju, na borbu argumentima i programima”, poru?io je Pastor.

Pokrajinska izborna komisija je odlu?ila da ?e bira?ki listi? za pokrajinske izbore biti štampan na svetlo zelenom papiru, a kontrolni listi? na papiru boje slonove kosti.

Pokrajinski izbori bi?e održani po proporicionalnom sistemu. Skupština Vojvodine ima 120 poslanika, a na vlasti je u proteklom ?etvorogodišnjem mandatu bila koalicija Demokratske stranke (DS), Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) i Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM), koja je u sli?nom sastavu na vlasti bila i u prethodna tri saziva, od 2000. godine.

Poslednji pokrajinski izbori održani su 6. maja 2012. godine, po mešovitom izbornom sistemu. Tada je 60 poslanika birano po proporcionalnom a 60 po dvokružnom ve?inskom izbornom sistemu, tako da je svoje predstavnike u parlamentu imalo svih 45 vojvo?anskih lokalnih samouprava.

Na izborima u maju 2012. godine koalicija predvo?ena DS-om je osvojila 56 mandata, LSV 10 a SVM osam. U opoziciji su ostali koalicija predvo?ena Srpskom naprednom strankom sa 22 mandata, koalicija predvo?ena Socijalisti?kom partiijom Srbije sa 13 mandata, radikali sa pet, Demokratska stranka Srbije sa ?etiri i Liberalno-demokratska partija sa jednim mandatom.

Na kraju mandata ovog saziva, nakon brojnih prelazaka iz poslani?ke grupe u poslani?ku grupu, koalicija na ?elu sa DS-om ima 49 poslanika, LSV je ostala na 10, SVM ima sedam, SNS 26, SPS 12, radikali pet, kao i poslani?ka grupa Nove demokratske stranke, a pet poslanika je ostalo izvan poslani?kih grupa.

Skupština Vojvodine usvojila je u junu 2014. godine izmene izbornih pravila glasovima poslanika vladaju?e LSV i opozicionih poslanika, dok su poslanici koalicionih partnera LSV iz redova DS-a i SVM-a bili protiv tih izmena.

“Sistem koji predlažemo nije savršen, jer savršen izborni sistem ne postoji. Ali, dosadašnji sistem je bio nepravedan”, rekao je tada potpredsednik LSV Branislav Bogaroški.

Ištvan Pastor je tada rekao da SVM nije podržao inicijativu LSV, jer ?e na taj na?in više od million gra?ana Vojvodine prakti?no ostati bez svoga predstavnika u pokrajinskom parlamentu, kao što veliki broj gra?ana Srbije stalno ostaje bez predstavnika u Skupštini Srbije.

Šef poslani?ke grupe DS Borislav Novakovi? oštro je kritikovao izmenu izbornih pravila i ocenio da je to na?in da se uspostavi strana?ka oligarhija i da male uske grupe u vrhu stranke odlu?uju ko ?e biti poslanici, što od poslanika pravi “glasa?ke mašine”.

U septembru 2015. godine DS je neuspešno inicirao novu izmenu izbornog sistema, tako što je predložio da on ostane proporcionalni, ali da bude personalizovan, kako bi se gra?anima omogu?ilo da prepoznaju na listama za koga glasaju u svojim izbornim jedinicama i kako bi znali za koga glasaju.

Predsednik Srbije Tomislav Nikoli? raspisao je vanredne republi?ke parlamentarne izbore 4. marta, dok je predsednica Skupštine Srbije Maja Gojkovi? izbore za lokalne parlamente raspisala 7. marta.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!