Istraživanje: Novinari u Evropi žrtve nasilja, zastrašivanja i autocenzure

20 Apr 2017

Savet Evrope navodi da je strah među pripadnicima novinarske profesije sve češći, što na kraju može da rezultira autocenzurom

Novinari u Evropi ?esto su izloženi nasilju, zastrašivanju i mešanju u njihov posao, što dovodi do ose?aja straha koji vodi u autocenzuru, pokazuje najnovije istraživanje Saveta Evrope.

Istraživanje ra?eno na 940 predstavnika novinarske profesije iz 47 zemalja ?lanica SE, me?u kojima je i Srbija, ra?eno je u periodu izme?u aprila i jula prošle godine, saopštio je SE.

Najve?i broj ispitanika, njih 69 odsto, bio je izložen psihološkom nasilju – zastrašivanju, pretnjama, kleveti, poniženju, pokazuje studija.

Kako se navodi, 53 odsto ispitanih novinara bilo je žrtva nasilja na internetu, naj?eš?e u formi diskreditacije, napada na li?nost, širenje klevete.

Tre?ina svih pretnji novinarima dolazi od interesnih grupa (50 odsto), zatim su pretnje nasiljem (46 odsto), zastrašivanje od strane politi?kih grupa (46 odsto), ciljano špijuniranje (39 odsto) i pretnja policijskom silom (35 odsto).

Skoro tre?ina ispitanika navela je da se nije osetila dovoljno zašti?eno od ciljanog špijuniranja, dok je polovina rekla da je bilo ugroženo njihovo pravo da zaštite poreklo informacije, odnosno izvor.

Kra?u, zaplenu ili uništavanje radne imovine i opreme prijavio je 21 odsto ispitanika, a seksualno uznemiravanje prijavilo je 13 odsto ispitanih novinara.

Skoro jedna ?etvrtina ispitanika (23 odsto) rekla je da je u poslednje tri godine bila izložena sudskom zastrašivanju – hapšenjima i pretnjama krivi?nim gonjenjem, uglavnom preko zakona o kleveti.

Fizi?ko nasilje naj?eš?e su prijavljivali novinari koji izveštavaju iz regiona južnog Kavkaza i Turske, ali se pominju i neke od zemalja ?lanica Evropske unije (EU) i države koje se ne nalaze u Zapadnoj Evropi.

Studija pokazuje da 35 odsto ispitanika nije imalo pristup mehanizmima koji bi ih zaštitili od mešanja u njihov posao.

Savet Evrope navodi da je strah me?u pripadnicima novinarske profesije sve ?eš?i, što na kraju može da rezultira autocenzurom. Novinari se naj?eš?e boje psihi?kog nasilja, nasilja na internetu, pretnji pojedinaca i interesnih grupa. Tre?ina ispitanika rekla je da se boji za sopstvenu i bezbednost porodice.

Istraživanje je pokazalo visok stepen autocenzure me?u novinarima. Petina ispitanika navela je da ose?a pritisak da izveštava na na?in koji je prihvatljiv poslodavcu, a mnogi izbegavaju kontroverzne teme i ne objavljuju informacije do kojih dolaze u radu.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!