Istraživanje: Etnička distanca i u dečjim časopisima

27 Dec 2012

“Trebamo li da poznajemo druge i da oni poznaju nas ili je dovoljno da mi poznajemo sebe?"

Etni?ka distance je veoma uo?ljiva u medijima u Vojvodini i u Srbiji pa ?ak i u de?jim ?asopisima, izjavila je danas Ana ?uri? iz nevladine organizacije Centar za edukaciju, toleranciju i multikulturalizam (CETIM)

“Trebamo li da poznajemo druge i da oni poznaju nas ili je dovoljno da mi poznajemo sebe? O?ekivala sam loše rezultate ali ovako loše nisam”, kazala je ?uri?eva na predstavljanju istraživanja “Multikulturalizam u de?jim ?asopisima u Vojvodini” u Ba?kom Petrovcu.

Prema njenim re?ima, rezultati istraživanja zapravo svedo?e o našoj realnosti. “Treba se zapitati da li su to ?asopisi za svu decu ili samo za decu odre?ene nacionalnosti”, kazala je Ana ?uri?.

Direktor Zmajevih de?jih igara Dušan ?ur?ev ocenio je da su se i de?ji pisci naprosto otu?ili jedni od drugih i danas ne znaju šta se dešava u drugim kulturama.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!