Istraživanje: Budžet prosečne vojvođanske porodice samo za preživljavanje

17 Nov 2016

Pražavajuće je da mnogi Vojvođani ne poseduje mašinu za veš, zamrzivač, a kamoli mikrotalasnu ili mašinu za pranje sudova

Riba, kvalitetnija ulja, med i kvalitetnije meso san su za mnoga doma?instva u Vojvodini, pokazuje nova publikacija Republi?kog zavoda za statistiku.

Zavod je uradio detaljnu analizu ankete o potrošnji doma?instava u 2015. godini, sa detaljnim podacima o prihodima, životnom standardu i navikama gra?ana. Anketirana je 1.821 porodica u Vojvodini, koja u proseku mese?no raspolaže sa 54.641 dinara – plata ?ini oko polovine te sume, a veliki broj doma?instava oslanja se i na penziju.

Poražavaju?e je da prose?noj vojvo?anskoj porodici mese?no treba najmanje 56.057 dinara samo da bi preživela. Sa tom sumom, koja je za oko 1.500 dinara ve?a od ukupnih prihoda, Vojvo?ani kupuju najosnovnije, a najmanje kvalitetne potrepštine.

Na hranu i pi?e mese?no trošimo 20.334 dinara, a najviše kupujemo meso (i to piletinu), mleko, hleb i jaja, a najmanje imamo za ribu. Na alkohol i duvan mese?no potrošimo 2.486 dinara, a uglavnom se konzumira pivo. Mese?no, prose?na vojvo?anska porodica raspolaže sa 2.859 dinara za garderobu. Na komunalije mese?no potrošimo najmanje 9.241 dinar, a na le?enje oko 2.158 dinara.

Anketirani Vojvo?ani naveli su da u bioskop mogu da odu jednom mese?no, a isto toliko puta mogu da posete frizerski salon ili restoran.

Svaka anketirana porodica ima šporet i televizor, polovina poseduje ra?unar (ali ne i internet), a poražavaju?e je da zna?ajan deo anketiranih ne poseduje mašinu za veš, zamrziva?, a kamoli mikrotalasnu ili mašinu za pranje sudova. Tre?ina anketiranih ima klima ure?aj, kao i mobilni telefon. Ni polovina anketiranih nema automobil.

Kada se svi podaci sumiraju, najviše novca izdvajamo za hranu i ra?une, a najmanje za obrazovanje i li?na interesovanja (hobije, usavršavanje ili u?enje stranih jezika, sport…). Najviše jedemo hleb i suhomesnate proizvode.

(Radio 021)

Podelite ovu stranicu!