Islamophobin – lijek protiv islamofobije

27 May 2016

Pozovite svog ljekara ukoliko se islamofobija pogorša ili se vrate islamofobična osjećanja, poručuje se u kampanji

Vije?e ameri?ko-islamskih odnosa (CAIR), koje se zalaže za gra?anske slobode muslimanskih zajednica u SAD-u pokrenulo je satiri?nu javnu kampanju kako bi ukazalo na rastu?u islamofobiju u Americi.

“Potaknuti rastom islamofobije u SAD-u i drugim dijelovima svijeta, shvatili smo da nema boljeg na?ina borbe protiv netrpeljivosti i stereotipa od satire”, navodi se na stranici CAIR-a.

Na taj na?in CAIR želi odagnati islamofobija na šaljiv na?in. Navodi se da je Islamophobin ustvari žvaka?a guma bez še?era, ?ija je namjena da lije?i “slijepu netoleranciju, nepromišljenu netrpeljivost, iracionalni strah od muslimana”…

“Pozovite svog ljekara ukoliko se islamofobija pogorša ili se vrate islamofobi?na osje?anja”, poru?uje se u kampanji.

U satiri?nom tonu navodi se i upozorenje u vezi korištenja lijeka: “Oni koji ve? vjeruju u vjersku razli?itost, toleranciju i uzajamno razumijevanje ne trebaju koristiti ovaj proizvod. Za one koji imaju netrpeljive stereotipe prema muslimanima i pretpla?eni su na islamofobi?ne teorije zavjere, upotreba ovog proizvoda može dovesti do osje?aja žaljenja i/ili krivice”.

Dodaje se da proizvode treba prestati uzimati ukoliko se jave srda?na osje?anja prema muslimanima, imigrantima i izbjeglicama, ili ukoliko se pojavi alergija na antimuslimansku netrpeljivost.

“Uzmite dva komada i pozovite muslimana ujutro”, navodi se na omotu satiri?nog lijeka.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!