Iseljavanje mađarskih nastavnika zbog malog broja učenika

19 Oct 2014

U Jermenovcima ove godine nema učenika prvaka

Stanje u obrazovanju na ma?arskom jeziku u Vojvodini u odnosu na 2013. godinu nije promenjeno, nego je u nekim segmentima pogoršano u celoj Vojvodini, imaju?i u vidu smanjenje broja u?enika i teško?e u otvaranju ma?arskih odeljenja zbog malog broja upisane dece, konstatuje se u stavovima Udruženja ma?arskih pedagoga Vojvodine, koje je potpisala predsednica tog udruženja Margit Na?.

Kao razlozi višegodišnjeg smanjenja broja ma?arskih u?enika navode se smanjenje nataliteta u ma?arskoj zajednici u Vojvodini, iseljavanje Ma?ara iz Vojvodine, asimilacija u mešovitim brakovima i nepoverenje prema mogu?nostima ma?arskih odeljenja od strane roditelja.

Obrazovanje na ma?arskom jeziku u dijaspori dovedeno je do krajnje ta?ke zbog demografskih procesa i iseljavanja, dodaje se u stavovima navode?i primer u Jermenovcima, u ma?arskom selu u Banatu, gde ove godine nema u?enika prvaka.

“Škola u Skorenovcu je tako?e izgubila 20 u?enika za godinu dana, a od po?etka školske godine ?etiri u?enika zbog iseljavanja ma?arskog stanovništva, što više nije pitanje obrazovanja, nego je pitanje politi?ke i ekonomske prirode”, poru?uje se u stavovima udruženja.

Smanjenje broja u?enika rezultira i smanjivanje potrebe za ma?arskih nastavnicim, a država Srbije nema odgovaraju?i socijalni program za te šlu?ajeve tako da nastavnici i profesori koji su ostali bez posla, napuštaju Srbiju zajedno sa svojim porodicama.

(Vajdasag Ma)

Podelite ovu stranicu!