Iran ugasio nuklearna postrojenja

20 Jan 2014

Teheran je u zamjenu za blaže sankcije pristao na suspenziju najosjetljivijeg dijela nuklearnog programa

Iran je ugasio dio svojih nuklearnih postrojenja i smanjio oboga?ivanje uranija.

Dio je to dogovora Teherana i velikih svjetskih sila, s ciljem da se potpuno ograni?i iranski nuklearni program.

Istovremeno, Zapad je po?eo s ublažavanjem sankcija.

“Važan korak danas, najbitniji korak iz ugla Zapada je dobrovoljna suspenzija oboga?ivanja uranijuma na nivou od 20 procenata”, rekao je Ali Akbar Salehi iz Iranske nuklearne agencije.

“Trebalo bi da znate da ovi koraci implementacije, kao što sam rekao ranije, stvarno ne zna?e prekid naše nuklearne procedure. Ponovo naglašavam, pitanje od 20 posto… Mali dio naših aktivnosti obuhvata oboga?ivanje od 20 posto. Pogrešno je vjerovanje da je veliki dio naših nuklearnih aktivnosti bio 20 posto. Najve?i dio naših aktivnosti je na oboga?ivanju od pet procenata.”

Svijet želi izbje?i rat

Ovo je prelazni dogovor. Zapad bi da se iranski nuklearni program stavi pod punu kontrolu. Teheran želi da nastavi sa oboga?ivanjem uranijuma, dok najve?i dio svijeta želi da se izbjegne opcija rata.

“Ovo je važan dan u nastojanju da Iran ima isklju?ivo mirnodopski nuklearni program. UN-ova agencija za atomsku energiju treba dostaviti izvještaj.

Znate da sam u decembru dobila mandat da predložim da se neke sankcije prema Iranu ublaže, u skladu sa planom iz Ženeve”, rekla je visoka predstavnica EU-a Catherine Ashton.

Zapadu je najbitnije da Teheran ne napravi nuklearno oružje. U Teheranu je mnogo bitnije preživljavanje. Ekonomski pokazatelji nisu ohrabruju?i, ali zato najava blažih sankcija jeste.

“Nadamo se da ?e kroz ovaj proces na prvo mjesto do?i ekonomija i se da ?e potroša?ka korpa do?i na nivo da ljudi mogu da podmire svoje potrebe”, kaže student Ali Shalbaf.

“Možda se stvori nova atmosfera, da imamo direktne pregovore sa Amerikom. Ova neprijateljstva definitivno nisu u interesu nijedne strane”, smatra politolog Behzad Ghassemi Nezhad.

Mehdi Amini, proizvo?a? i prodava? tekstila, isti?e da je kupovna mo? naroda veoma opala.

“Kurs dolara je visok. Ljudi nisu mogli da kupuju, bilo šta. Ali, mislim da ?e kurs opasti. Roba ?e jeftinije ulaziti u zemlju i kupovna mo? ?e porasti”, kaže on.

Ukidanje dijela sankcija Iranu donosi šest do sedam milijardi dolara. U to ulazi i preko ?etiri milijarde dolara zamrznutih u inostranstvu.

Prva rata od pola milijarde dolara stiže 1. februara.

Tada ?e, nadaju se Iranci, do?i i malo bolji životni standarad, dugo o?ekivan u Islamskoj republici.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!