Inzko UN-u: Postupci RS-a prijetnja međunarodnoj sigurnosti

07 Nov 2016

Visoki predstavnik ističe da entiteti nemaju pravo otcjepljenja te kaže da BiH prijeti anarhija

Visoki predstavnik me?unarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko sutra ?e podnijeti 50. izvještaj Vije?u sigurnosti Ujedinjenih naroda o stanju i radu Vije?a za provo?enje mira (PIC) u BiH u kojem upozorava da “entiteti nemaju pravo da se otcijepe od BiH”, te da je suverenitet i teritorijalni integritet BiH te ustavni poredak entiteta garantiran Dejtonskim sporazumom.

Inzko, koji je na poziciji Visokog predstavnika u BiH od 2009. godine, u izvještaju za period od 16. aprila do 21. oktobra 2016. konstatira kako je klju?ni izazov bio referendum o Danu RS-a, koji su organizirale entitetske vlasti, suprotstavljaju?i se odlukama Ustavnog suda BiH.

BiH prijeti anarhija

Održavanjem referenduma uprkos direktnoj zabrani Ustavnog suda, vlasti RS-a su uprili?ile aktivnosti koje upu?uju kako nisu uzete u obzir odluke propisane državnim zakonom, ve? da se primjenjuju onda kada vlastima RS-a to odgovara, tvrdi Inzko.

Visoki predstavnik je podnio poseban izvještaj UN-u o referendumu i odlukama koje mogu ugroziti provo?enje zakona.

U posebnom izvještaju o referendumu o Danu RS-a, Inzko podsje?a kako je vladavina prava klju?na okosnica Dejtonskog sporazuma.

„Ako se ne zaustavi trenutno djelovanje vlasti RS-a, porast ?e rizik da ?e BiH kliziti prema raspadu i pravnoj anarhiji, što bi moglo imati brojne posljedice po me?unarodni mir i sigurnost. Zbog toga, dužnost mi je da zaklju?im kako je RS efektivno napustio pravosudni sistem države BiH te tako fundamentalno odbacio suverenitet BiH“, navodi Inzko i dodaje:

„Zbog ovih djela je upitna održivost provedbe civilnih aspekata Op?eg okvirnog sporazuma za mir te ona predstavljaju direktnu prijetnju me?unarodnom miru i stabilnosti.“

‘Dodik ugrožava teritorijalni integritet BiH’

U izvještaju o stanju u BiH, Inzko konstatira i kako su lokalni izbori pokazali da su u naelektrisanom politi?kom okruženju, ?ini se, glavni pobjednici stranke koje se u svojim retorikama koriste pitanjem nacionalizma ispred prakti?nih.

Visoki predstavnik je kazao kako je politi?ka situacija u BiH „krenula silaznom putanjom“.

„Dok se država bori da poduzme korake na putu prema eurointegracijama, skoro svaki korak naprijed je platio visoku politi?ku cijenu i rezultirao neslaganjem, naj?eš?e po etni?kom pitanju“, navodi se u izvještaju.

Brojne izjave ugrožavale su teritorijalni integritet BiH, dodaje Inzko. Te izjave su primarno dolazile od Milorada Dodika, vo?e Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladaju?e stranke u RS-u.

„Dodik je nastavio biti naj?eš?i glas neslaganja u BiH. Dodik je pravio mnoge javne istupe u kojima je tvrdio, neta?no, kako je RS ve? država i da BiH nije država. Prizivao je nezavisnost RS-a u budu?nosti, o kojoj je potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanovi? ve? špekulirao“, naveo je Inzko.

Nacionalisti?ka retorika

Ve?a politi?ka neslaganja i kontroverze uslijedila su i nakon objave rezultata popisa iz 2013. godine, zatim povodom odluke o usaglašavanju Mehanizma koordinacije EU i zbog Referenduma u RS-u, naveo je dalje Inzko i podsjetio kako je primio nekoliko stotina razglednica koje su djelo SNSD-a povodom Dana RS-a sa tekstom: „Visoki predstavni?e, idi ku?i, Srpska nastavlja da slavi“.

Inzko je istakao kako je dobra vijest u proteklih šest mjeseci bila odluka Europskog vije?a da pozove Europsku komisiju da preda mišljenje o aplikaciji BiH za ?lanstvo u EU. To se dogodilo nakon usvajanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Mehanizma koordinacije.

„Pozitivne doga?aje zasjenilo je pove?anje nacionalisti?ke retorike usmjerene ka podjelama, podstaknute referendumom. Me?u njima su bile i ponovljene izjave zvani?nika RS-a koji su se suprotstavljali suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH te govorili o otcjepljenju, kao i snažne reakcije nekih bošnja?kih zvani?nika na referendum, uklju?uju?i mogu?nost povratka sukobu“, istakao je visoki predstavnik.

Dodao je kako u proteklih šest mjeseci vlasti BiH nisu mnogo napredovale prema ispunjavanju agende PIC-a potrebne za zatvaranje OHR-a. Izme?u ostalog, Inzko isti?e izjave Milorada Dodika, koji je kazao da ?e zabraniti poštivanje odluka državnih institucija o knjiženju vojne imovine koja se nalazi na teritoriji RS-a.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!