Interupcija korupcije

21 Jun 2010

BiH se od svih zemalja regiona prema prošlogodišnjem indeksu percepcije korupcije, koji redovno istražuje Transparency International (TI), nalazi u najlošijoj situaciji, ali ni Srbija nije daleko odmakla. Dok se BiH nalazi na 99. mestu među 180 zemalja sveta, sa indeksom 3.0, Srbija je ostvarila mali pozitivni pomak i dospela na 83. mesto i nalazi se u društvu sa Salvadorom i Trinidadom i Tobagom

Na današnjoj regionalnoj konferenciji o borbi protiv korupcije, održanoj u Novosadskoj novinarskoj školi, zaklju?eno je da u svim zemljama regiona korupcija predstavlja veliki politi?ki, sociološki i kulturološki problem, ali da postoje izvesne razlike u ostvarenju i rezultatima strategija za borbu protiv ovog “malignog oboljenja društva” u ovim državama.
Dok se u BiH i Srbiji još uvek više pri?a o korupciji nego što se dela, u Sloveniji i Hrvatskoj postoje ozbiljni rezultati u borbi protiv ove društvene pošasti. U Sloveniji posebno, i u smislu zakonskog okvira i u smislu prakse, ali ni rezultati Hrvatske nisu bezna?ajni, jer je ve? skoro 1.500 ljudi pravomo?no osu?eno za neki od vidova korupcije. Problem u Hrvatskoj je što još uvek me?u optuženima ubedljivo dominiraju niži službenici, ali se u poslednje vreme kažnjavaju i visoki funkcioneri ili se protiv njih vode istražne radnje.
BiH se od svih zemalja regiona prema prošlogodišnjem indeksu percepcije korupcije, koji redovno istražuje Transparency International (TI), nalazi u najlošijoj situaciji, ali ni Srbija nije daleko odmakla. Dok se BiH nalazi na 99. mestu me?u 180 zemalja sveta, sa indeksom 3.0, Srbija je ostvarila mali pozitivni pomak i dospela na 83. mesto i nalazi se u društvu sa Salvadorom i Trinidadom i Tobagom.
Kao najve?i izvor korupcije u Srbiji identifikovana je partokratija, jer se politi?ke stranke “ponašaju kao akcionarska društva”. Korupcija se ogleda u u nekoliko sfera javnog života, a najosnovnije su: postojanje sukoba interesa pri obavljanju javnih poslova, uzimanje provizije i predimenzionirana pla?anja javnih preduze?a.
Konferencija je održana u okviru realizacije regionalnog projekta “Interupcija korupcije”, koji vode Novosadska novinarska škola i partneri iz BiH, Hrvatske i Slovenije. Na skupu je prezentovan i istoimena publikacija, koja je obuhvatila nacionalne izveštaje i monitoring politi?kih magazina iz zemalja koje su uklju?ene projekat.
Pored predstavnika NVO sektora i medija iz Srbije, BiH, Hrvatske i Slovenije, na konferenciji su govorili i ?edomir ?upi?, predsednik srbijanske Agencije za borbu protiv korupcije, kao i sociolog Jovan Komši?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!