Intenzivirana saradnja Vojvodine i Baden Virtemberga

16 Oct 2015

“Ne samo da nas spaja Dunav, nego nas spajaju i kultura i tradicija naših regiona”

Saradnja Vojvodine i Baden Virtemberga postaje sve intenzivnija, a Dunavski region nudi šansu za obe pokrajine da zajedni?ki kandiduju i realizuju brojne projekte na obostranu korist, zaklju?eno je danas u Štutagartu, na zajedni?koj sednici Odbora za evropske integracije Skupštine Vojvodine i Odbora za Evropu i me?unarodne odnose parlamenta nema?ke pokrajine Baden Virtemberg.

Potencijale, iskustva i ideje potrebno je preto?iti u konkretne predloge, složili su se parlamentarci iz dve regije na zajedni?koj sednici, a preneo Biro za informisanje Pokrajinske vlade.

Predsednica Odbora za evropske integracije Skupštine Vojvodine Maja Sedlarevi? kazala je da je za Vojvodinu saradnja sa Baden Virtembergom jedna od najzna?ajnijih.

“Ne samo da nas spaja Dunav, nego nas spajaju i kultura i tradicija naših regiona”, navela je Maja Sedlarevi?.

Dodala je da je za Vojvodinu veoma zna?ajno i da se realizuju ve? dogovorene manifestacije “Dani Vojvodine u Baden Virtembergu” i “Dani Baden Virtemberga u Vojvodini”, zatim da se unapredi saradnja izme?u univerziteta i nau?nih instituta, da se pove?a razmena studenata i administrativnih službenika.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!