Intelektualci iz regiona i sveta podržali proteste u BiH

13 Feb 2014

"Svet u kojem živimo je svet podela, rastućeg fašizma, političkog i društvenog aparthejda, neumoljivog kapitalističkog uništavanja zajedničkog bogatstva"

Brojni intelektualci iz regiona i sveta podržali su proteste koji se danima održavaju u više gradova BiH.

“Izražavamo potpunu poršku legitimnim zahtevima i opravdanom besu gra?ana Bosne i Hercegovine. Njihov zahtev za pristojan život, pravu demokratiju, solidarnost koja nema granica – bile one etni?ke, nacionalne ili verske, socijalnu jednakost i pravednost, o?eknuo je širom sveta”, navodi se u pismu podrške.

“Bosanski demonstranti pokazali su hrabrost i uspeli da nadvladaju sve institucionalne prepreke i sva ograni?enja koje vlade širom sveta name?u svojim gra?anima. Gra?ani Bosne i Hercegovine ustali su protiv sistema izrabljivanja, nepravde i nejednakosti koji je dosad služio samo malom broju pripadnika politi?ke, ekonomske i finansijske elite”, navode intelektualci.

Sto godina nakon atentata na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda, “kada su imperijalisti?ke evropske vo?e naterali svoje narode u me?usobne sukobe, Bosna svima šalje jedan glasan poziv na bu?enje”, dodaje se u pismu.

Uz ocenu da je “svet u kojem živimo svet podela, rastu?eg fašizma, politi?kog i društvenog aparthejda, neumoljivog kapitalisti?kog uništavanja zajedni?kog bogatstva sviju”, intelektualnci isti?u da “gra?ani BiH to proživljavali svakog dana poslednjih dvadeset godina”.

Nakon rata, u kojem je živote izgubilo 100.000 ljudi, sporazum o miru oživeo je kapitalisti?ki sistem, uništio radni?ku klasu i doprineo ukorenjivanju ne samo etni?kih, ve? i socijalnih podela koje su uspešno iskorištavale politi?ke elite, istakli su svetski intelektualci.

Proteste gra?ana u BiH podržali su i brojni intelektualci, pisci, filozofi iz zemalja bivše Jugoslavije, me?u kojima su Daša Drndi?, Vladimir Arsenijevi?, Alida Bremer, Goran Feji?, Sre?ko Horvat, Saša Ili?, Rada Ivekovi?, Andrej Nikolaidis, Renata Salecl, Jasmila
Žbani?, Slavoj Žižek…

Me?u potpisnicina pisma podrške su i ameri?ki lingvista i filozof Noam ?omski, britansko-pakistanski pisac i aktivista Tarik Ali, italijanski filozof Franko Ber i drugi pisci i intelektualci iz Nema?ke, Francuske i SAD.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!