Institut BioSens razvija integrisan sistem za nadzor poljoprivrede

29 Jan 2016

Kontinualno pružanje svih podataka i podrška napretku poljoprivrede

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je danas da je istraživa?ko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema BioSens primer i dokaz da ako ima ljudske volje i ako se stvori kriti?na masa volje i entuzijazma, onda se svašta može uraditi.

Delegacija Skupštine Vojvodine posetila je danas Institut BioSens, koji je osnovan odlukom Skupštine 2015. godine, kao odgovor na uspeh grupe istraživa?a Univerziteta u Novom Sadu ostvarenom u najprestižnijim evropskim nau?no-istraživa?kim programima.

Predsednik Skupštine Vojvodine izrazio je zadovoljstvo radom i dosadašnjim postignutim rezultatima tog Instituta, kao i zaposlenih i izrazio uverenje da je ovo tek po?etak razvoja davanja podrške, nadgledanja i inovacija u oblasti poljoprivrede, biosistema i IT oblasti.

“Sve ovo je u suštini u funkciji poljoprivrednih proizvo?a?a, odnosno u funkciji pove?anja i poboljšanja poljoprivredne proizvodnje”, rekao je Pastor.

V. d. direktora Instituta BioSens Vladimir Crnojevi? kazao je da je BioSens osnovao prvu evropsku “Živu laboratoriju” za preciznu poljoprivredu i prvu živu laboratoriju bilo koje vrste u Srbiji, koja uklju?uje relevantna doma?a mala i srednja preduze?a, sa ciljem da istraživanja na BioSensu reše njihove konkretne potrebe.

Crnojevi? je dodao i da je kona?ni cilj Instituta da integriše sve rezultate iz više nau?nih oblasti u jedinstven sistem za nadzor poljoprivrede, koji ?e kontinualno pružati sve podatke i omogu?iti proboje u srpskoj poljoprivredi, ne samo u smislu pove?ane efikasnosti, smanjenog zaga?enja i nov?anih ušteda, ve? i u na?inu na koji se poljoprivreda radi i doživljava, ?ine?i je prihvatljivim izborom karijere za nove generacije mladih poljoprivrednika.

U okviru prezentacije naglašeno je da ?e razvoj integrisanog sistema za nadzor poljoprivrede doneti brojne inovacije poput mogu?nosti pristupa putem mobilnog telefona agro-servisima sa savetima i preporukama, informacijama o zdravstvenom stanju useva i sli?no.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!