- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Inicijativa za unapređenje brige o napuštenim psima i mačkama u Novom Sadu

Devet novosadskih organizacija pokrenulo je danas inicijativu kod gradskih vlasti da promene odluke koje zabranjuju hranjenje i postavljanje ku?ica za gradske pse i ma?ke na javnim površinama, jer je u suprotnosti sa zakonom.

“Gra?ani se svojevoljno angažuju i organizuju u pravljenju i postavljanju ku?ica, ?esto nesvesni da mogu da budu kažnjeni zbog svoje humanosti. Mnogi gradovi su tokom ovih hladnih dana dozvolili postavljanje ku?ica, pa je neophodno da se i Novi Sad priklju?i pozitivnom trendu i uklju?i u tokove obezbe?ivanja dobrobiti, koje je zakonska obaveza svih gra?ana kao i organa lokalnih samouprava”, navodi se u saopštenju za javnost.

Oni su gradskim vlastima predložili i da uvedu staratelje napuštenih ku?nih ljubimaca, odnosno da dopusti gra?anima da se dobrovoljno stara o psima i ma?kama u kraju grada u kojem živi ili radi.

Ocenili su da bi uvo?enje staratelja pomoglo da se gra?ani koji su ve? angažovani i svojevoljno brinu o gradskim psima i ma?kama “uvedu u sistem” i da tako pomognu Javnom komunalnom preduze?u Zoohigijena i veterina da što kvalitetnije obavlja poslove.

Inicijativu su pokrenule i potpisale organizacije Hmm, Udruženje za zaštitu životinja Novi Sad – SPANS, Fondacija za razvoj doma?instva, Društvo za zaštitu i prou?avanje ptica Srbije, ?uvari kampusa Univerziteta u Novom Sadu, Volonterski centar Vojvodine, Novosadski humanitarni centar, Omladinski centar CK 13 i Novosadska biciklisti?ka inicijativa.

(Autonomija, foto: Marko Milovi?)

Podelite ovu stranicu!