Inicijativa za osnivanje Kulturnog centra “Novo Naselje”

29 Oct 2016

Ovih dana volonteri Novog kulturnog naselja sprovode anketiranje i na ulicama ovog dela grada

Novo kulturno naselje uz podršku Robert Bosch fondacije i udruženja MitOst e.V, osnažuje inicijativu pokrenutu pre više od dve godine za novim mestom za kulturne sadržaje u Novom Sadu, na Novom naselju. Tim povodom oni vas pozivaju da popunite anketu, ali i da aktivno u?estvujete u javnim prezentacijama i debatama.

Dosadašnje delovanje Novog kulturnog naselja obuhvata niz festivala i projekata, koji su mahom bili održani na otvorenim, javnim prostorima usled nedostatka adekvatnog zatvorenog prostora. Novo kulturno naselje pokre?e inicijativu za otvaranje Kulturnog centra “Novo naselje” za kulturne i umetni?ke programe, radionice, edukativne programe i ostale vidove ispoljavanja umetni?kog stvaralaštva.

Gra?ani su anketu mogli da popune na festivalima “21114 – Film fest” i “Dobro došli na Naselje 3”, a ovih dana volonteri Novog kulturnog naselja sprovode anketiranje i na ulicama ovog dela grada, gde gra?ani svih uzrasta mogu da daju svoje mišljenje i viziju potencijalnog novog mesta.

Tako?e, 1. novembra, u 19 ?asova u prostorijama Mesne zajednice “Bistrica” u ulici Bra?e Dronjak 11, bi?e održana i prva javna prezentacija i debata o potencijalu i zna?aju Kulturnog centra, nakon koje ?e u budu?nosti biti organizovano još sli?nih javnih diskusija.

Udruženje Novo kulturno naselje ovim putem poziva gra?ane Novog naselja da u?estvuju u debati, u utorak, 1. novembra, kao i da iskažu svoj stav ispunjavanjem ankete, koju možete prona?i na ovom linku.

(L.K., O radio)

Podelite ovu stranicu!