Inicijativa za obnovu katoličke crkve u Žablju

22 Oct 2014

Obnova crkve doprinosi multietničkom potencijalu Žablja, Vojvodine i Srbije u ovim “uzburkanim trenucima”

Predsednik Opštine Žabalj ?edomir Boži? prihvatio je inicijativu grupe gra?ana iz Novog Sada da se pokrene široka akcija za o?uvanje arhitektonsko-prostorne celine centra tog mesta, koju ?ine pravoslavna i katoli?ka crkva, obe podignute pre više od 100 godina.

Te dve crkve nalaze se u centru Žablja, doslovno jedna preko puta druge, i veoma su sli?ne.

Teško urušeni krov katoli?ke crkve preti da ošteti plafon i zidove crkve, a Pokrajinska vlada je izrazila spremnost da iz budžetskih rezervi za ovu godinu izdvoji sredstva za po?etak preventivnih radova, re?eno je na sastanku u Žablju.

Predstavnik Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Rastko Vlajkovi? rekao je da bi, na osnovu ve? postoje?eg projekta sanacije, radovi mogli po?eti pre kraja godine.

Otpravnik poslova ambasade Ma?arske u Srbiji Zoltan Varga Hasnovi? obe?ao je da ?e njegova država pomo?i u realizaciji projekta i dodao da ?e Ma?arska i lobirati u diplomatskom koru susednih i drugih prijateljskih zemalja, kao i kod kancelarije EU u Beogradu.

Punu podršku realizaciji projekta dao je i director Centra za regionalizam iz Novog Sada Aleksandar Popov koji je istakao da obnova crkve doprinosi multietni?kom potencijalu Žablja, Vojvodine i Srbije u ovim “uzburkanim trenucima”.

Inicijativu su pokrenuli Marton Matuška, ?er? Jakubec i Laslo Tot.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!