Inicijativa za novi BIFC

21 Jun 2012

Evropska kulturna fondacija (ECF) namerava da osnuje BIFC (Balkan Incentive Fund for Culture/Balkanski fond za promociju kulture) u samom regionu Balkana

Evropska kulturna fondacija (ECF) namerava da osnuje BIFC (Balkan Incentive Fund for Culture/Balkanski fond za promociju kulture) u samom regionu Balkana. U tom cilju raspisan je konkurs za izbor organizacije koja bi preuzela rukovodjenje BIFC-om, čiji glavni cilj ostaje jačanje nezavisnog kulturnog sektora kao dela šireg civilnog društva.

ECF i Institut za otvoreno društvo (OSF), partner u toj inicijativi, pozivaju organizacije na Balkanu, odnosno na prostoru bivše Jugoslavije, da se prijave na konkurs i ponude predloge za uspostavljanje i razvoj BIFC-a u regionu. Regionalni BIFC bio bi zasnovan na dosadašnjem iskustvu rada ECF-a i BIFC Hub-a, a pronalazio bi i nove mogućnosti za partnerstva.

BIFC je osnovan 2006. godine u partnerstvu ECF-a sa HIVOS-om (Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries) i FOS-om, a ubrzo je dobio podršku i drugih donatora. Konzorcijumu partnera pridružilo se 2010. godine i Ministarstvo kulture Slovenije, dok je isteklo trogodišnje partnerstvo s HIVOS-om.

Radi nastavka podrške kulturi na Balkanu, 2010. godine osnovan je BIFC Hub u Ljubljani, kao nezavisna organizacija koju je vodila mreža slovenačkih umetničkih i kulturnih nevladinih organizacija Asociacija. Funkcionisala je kao tačka kontakta na Balkanu, sarađujući s programskim timom BIFC-a u sedištu ECF-a u Amsterdamu, koji je zadužen za rukovođenje fondom, uključujući razvoj partnerstava i fandrejzing.

Svi finansijski partneri BIFC-a uvek su gledali na taj fond kao na privremeno rešenje koje je trebalo da pomogne kulturnim akterima u zemljama u regionu dok se ne okonča proces integracija u EU. Iako je u tom smislu vidljiv progres, posebno u Hrvatskoj i Srbiji, region se i dalje suočava sa mnogim izazovima na političkom, ekonomskom, socijalnom i kulturnom nivou, naveo je ECF.

Prema navodima ECF-a, postoji jasna potreba za nezavisnim kulturnim sektorom i njegovim glasom kao važnim pogonom promena i stvaranja otvorenih društava u regionu. U tom smislu je ključno nastaviti podršku nezavisnom kulturnom sektoru na Balkanu, čak možda i više nego do sada, s obzirom da je globalna ekonomska kriza poseno pogodila taj sektor društva koji je i ranije bio fragilan i rizikovao da se još višefragmentira, pa čak možda i potpuno rasprši zbog smanjenja međunarodnih izvora finansiranja i štednje na nacionalnim i lokalnim nivoima.

Stoga je zaključeno da je potreban zaokret od projektno bazirane kratkoročne pomoći ka dugoročnoj podršci odabranim ključnim organizacijama u regionu. Taj zaokret zahteva uspostavljanje novih odnosa između donatora i korisnika granta, odnosno jačanje njihove saradnje koju je moguće postići samo ako se blisko rad sa odabranim projektima od razvoja preko implementacije do evaluacije. Zaključeno je i da je izuzetno važno unaprediti potencijal za zagovaranje odgovarajućih promena kulturnih politika, jačanje regionalne saradnje i procesa evropskih integracija.

Sve to se, kako je navedeno, može postići samo posvećenim lokalnim prisustvom, pa je stoga suvišno dalje postojanje regionalne tačke kontakta, kakva je bila u Ljubljani. BIFC u samom regionu idealno bi objedinio i aktivnosti samog fonda i BIFC Hub-a.

Poziv organizacijama da se prijave na konkurs otvoren je do 31. avgusta, a mogu da učestvuju organizacije sa sedištem u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, uključujući i Kosovo, i Sloveniji).

Inače, budžet BIFC-a za 2012. godinu oznosi oko 270.000 evra, od čega je ECF obezbedila oko 175.000 evra, OSF i njegove nacionalne fondacije u zemljama u regionu ostatak.

ECF je obećala da će za naredni trogodišnji period, odnosno od 2013. do 2015. godine, obezbediti budžet izmedju 150.000 i 200.000 evra, u saradnji sa ostalim partnerima koji podržavaju tu inicijativu.

Detalji o načinu prijavljivanja nalaze se u rubrici Konkursi Portala za kulturu jugoistočne Evrope SEEcult.org, gde je moguće naći i sve potrebne formulare.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!